Příprava na střední umělecké školy, střední pedagogické školy a zubní laboranty

Příprava obsahuje

– studijní kresbu

– studijní malbu

– studijní modelování

– figurální barevnou kompozici

– další výtvarné disciplíny podle typu oboru

Příprava na vysoké umělecké školy a architektury

Příprava obsahuje

– studijní kresbu

– studijní malbu

– modelování podle modelu

– další výtvarné disciplíny podle typu oboru

– dějiny umění

Příprava architektů obsahuje

– studijní kresbu zátiší

– kresbu postavy podle antické sochy

– zadání podporující vlastní tvorbu
(návrhů domů, interiérů a bytového designu)

– dějin umění a architektury

Školné na školní rok činí 2 300 Kč, výuka probíhá ve dvou lekcích týdně, tj. 6 vyučovacích hodin.