Název organizace: Spolek rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě

Se sídlem: 746 01 OPAVA, Nádražní okruh 11

Zastoupená: Gabrielou Mathiasovou, předsedkyní SRPUŠ

e-mail: G.Mathiasova@seznam.cz

Žádosti o poskytnutí příspěvku:

Pavlína Slaninová, e-mail: pavlina.kucharova@email.cz

IČO: 44941404

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Opava

Číslo účtu: 2200560984/2010

SRUPŠ_Zápis_shromáždění_15.11.2018

SRUPŠ_Zápis_výbor_červen

Otevřený dopis předsedkyni SRPUŠ při ZUŠ v Opavě, výboru SRPUŠ, členům shromáždění, rodičům žáků školy, přátelům školy a zaměstnancům školy

Doplňující informace k Otevřenému dopisu:

Účastníci shromáždění SRPUŠ, stejně jako vedení školy bylo dne 15. 11. 2018 informováno o skutečnosti, že zmíněný dopis SRPUŠ radním MSK byl sepsán bez vědomí členů výboru, kteří jsou zároveň rodiči žáků školy, a také i učiteli ZUŠ. Tento krok výboru nebyl, po vyzvání, v diskuzi adekvátně vysvětlen.

Žádost o poskytnutí příspěvku

Stanovy

Pravidla při poskytování finančních příspěvků

2017-09-20 Zápis ze shromáždění

2017-10-31 Zápis říjen

2017-11-28 Zápis listopad

2018-02-14 Zápis únor

2018-03-21 Zápis březen

2018-04-24 Zápis duben

2018-10-08 Zápis říjen