Historie ZUŠ Opava – 2. díl

ZUŠ Opava letos slaví 100 let! Pojďte s námi prozkoumat její historii s pomocí pokladů ze školního archivu.

Velké změny přinesl přelom 40. a 50. let, kdy se zaváděly školní osnovy a klasifikace, povinná předvýchova pro 6-8leté děti nebo skupinová výuka teoretických předmětů. Škola změnila název na Městský hudební ústav a přestěhovala se do nové budovy na Nádražním okruhu 11. Po zestátnění v roce 1951 přibyly talentové zkoušky a povinný počet vyučovacích hodin pro pedagogy. Ve školním roce 1954/55 odešel do důchodu ředitel Chutný a na jeho místo nastoupil klavírista František Blaheta. Postupně došlo k další institucionalizaci, zavádění nových pravidel pro umělecké školství, které bylo v roce 1958 postaveno na stejnou úroveň jako ostatní typy škol.

60. léta přinesla pod vedením nejdříve Rudolfa Březiny a později Zdeňka Hladkého nárůst žáků, z 600 na více než 1000, vytváření poboček (v Melči a Háji u Opavy), rozšiřování vyučovaných oborů a v roce 1961 změnu názvu na Lidovou školu umění. Také byly otevřeny taneční a výtvarný obor, byly organizovány různé semináře a vznikaly nové soubory a orchestry (smyčcový, dechový, akordeonový…). Velký rozvoj zaznamenal výtvarný obor pod vedením Miloše Kačírka, který obesílal desítky soutěží a výstav po celém světě. Učitelům LŠU se nevyhnula ani budovatelská činnost a museli účastnit různých brigád JZD nebo položili vlastními silami chodník před budovou školy. Pokračování příště…

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

Naši žáci se úspěšně zúčastnili krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Bohumín – Nový Bohumín, která se konala ve dnech 9. 4. – 11. 4. 2024. Přiváží krásná umístění – čtyři první místa s jedním postupem do celostátního kola a čtyři druhá místa!

Výsledky:

První místo s postupem do ústředního kola:

  • Aneta Kubalová, hra na housle, učí Marcela Foltisová, korepetice Margareta Didi Kristýnková

První místo:

  • Julie Králová, hra na housle, učí Marcela Foltisová, korepetice Margareta Didi Kristýnková
  • Amelie Kotásková, hra na housle, učí Marcela Foltisová, korepetice Margareta Didi Kristýnková
  • Alžběta Jedličková, hra na housle, učí Marcela Foltisová, korepetice Margareta Didi Kristýnková

Druhé místo:

  • Jakub Ludvík, hra na violu, učí Danuše Raabová, korepetice Iana Shvachka
  • Kristián Korpas, hra na violoncello, učí Dominika Trgiňová, korepetice Jitka Korpasová
  • Antonín Korpas, hra na violoncello, učí Dominika Trgiňová, korepetice Jitka Korpasová
  • Ester Palasová, hra na violoncello, učí Dominika Trgiňová, korepetice Jitka Korpasová

Zvláštní ceny

  • za provedení skladby – Pablo de Sarasate: Caprice Basque – Kubalová Aneta (ZUŠ, Opava, přísp. org.)
  • zvláštní ocenění za vynikající pedagogickou práci MgA. Marcela Foltisová (ZUŠ Opava)

Číst více

Pojďte na výtvarku!

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. Při této příležitosti jsme připravili jedinečnou výstavu v Arkádách ve Dvořákových sadech Pojď na výtvarku!, která potrvá od 18. dubna do 2. června.

Pojďte prozkoumat, co se pod pojmem výtvarný obor ZUŠ skrývá. Co vše je možné se zde naučit a jak výuka v prostorách bývalého dominikánského kláštera na Solné ulici probíhá? Je to škola, nebo kroužek? Výstava v Arkádách má za úkol přiblížit myšlenková východiska pedagogů výtvarného oboru, jejich přístup k žákům a také náhled do tvorby nejmladších opavských výtvarníků.

Historie ZUŠ Opava – 1. díl

ZUŠ Opava letos slaví 100 let! Pojďte s námi prozkoumat její historii s pomocí pokladů ze školního archivu.

Hudební a pěvecká škola Matice Opavské byla otevřena 1. května 1924 a jejím prvním ředitelem byl mnohostranně nadaný pedagog, skladatel, sbormistr a dirigent František Chutný. Učitelský sbor tvořili tři kmenoví a tři výpomocní učitelé. Chutný v roce 1927 odjel do Ameriky, aby zde působil jako tenorista a klavírista, ale po roce se vrátil do Opavy, kde jej velmi postrádali.

Výuka ve škole probíhala až do německé okupace v roce 1938. Ředitel Chutný před válkou uprchl i s rodinou z Opavy, ale po jejím skončení se na své místo opět vrátil a výuka byla obnovena 1. září 1945. Škola se potýkala s nedostatkem prostor a kvalitního vybavení, ale přesto se škola nadále rozvíjela a zvyšoval se počet vyučovacích předmětů i žáků… (pokračování příště).