Vernisáž Nezkalené mysli

Ve středu 27. září jsme za doprovodu žesťů Jiřího Kepy zahájili výstavu Nezkalená mysl, kterou připravily se svými žáky Markéta Janečková a Zuzana Tázlarová. Výstava se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.

Nezkalená mysl bude součástí Bezručovy Opavy

nezkalena mysl plakat

Výstava obrazů žáků a studentů Zuzany Tázlarové a Markéty Janečkové, inspirovaná myšlenkami, životem a dílem kanadské malířky Agnes Martin bude součástí festivalu Bezručova Opava. Výstava na Solné bude zahájena vernisáží 27. září v 17.00.

Chci vám doporučit, abyste zkoumali svou mysl a dobrodružství uvnitř ní.
Umělec musí naslouchat své mysli.
Musíte se dívat na vlastní dílo a uvědomovat si, co při tom cítíte.“
Agnes Martin /1912–2004/, Nezkalená mysl

Téma letošního festivalu Bezručova Opava nám připomnělo myšlenky kanadské umělkyně Agnes Martin, které malířka zaznamenala do útlé knížky s názvem Nezkalená mysl. Tato kniha se stala východiskem pro výtvarnou práci s dětmi, kterou jsme pojaly každá trochu jinak a po svém.

Číst více

Informace pro nové žáky 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023. Rozvrhy kolektivní výuky a výtvarného oboru najdete na stránce rozvrh hodin 2023/2024.

Před zahájením docházky na ZUŠ probíhá domluva rozvrhu a organizační schůzky dle oddělení.

Hudební obor

  • výuka hry na nástroj a sólového zpěvu: noví žáci byli kontaktováni vyučujícím hlavního oboru; pro domluvu rozvrhu navštivte svého pedagoga ve pondělí 4. září v době 9.00-12.00 a 13.00-17.00, výuka začíná po domluvě v úterý 5. září
  • výuka kolektivních předmětů (teorie v praxi, soubory, orchestry): rozvrhy budou zveřejněny na webových stránkách koncem srpna, zápis do jednotlivých skupin provede pedagog hlavního oboru v rámci schůzky 4. září, výuka souborů, sborů a orchestrů začíná ve středu 6. září, výuka teorie v praxi začíná od 11. září
  • Škola malých muzikantů: zápis do skupin bude probíhat od 4. září 2023 dle rozvrhu ŠMM osobně nebo emailem: skola.malych.muzikantu@zusopava.cz, výuka bude zahájena v týdnu od 11. září

Výtvarný obor

  • domluva rozvrhu a rozdělení do skupin proběhne 4. až 8. září v době 13.00-17.00 v budově výtvarného oboru na Solné 8, výuka začíná v týdnu od 11. září

Taneční obor

  • domluva rozvrhu a rozdělení do skupin proběhne 4. září v době 9.00-12.00 a 13.00-17.005. září v době 13.00-17.00 ve Dvořákových sadech v sále ve 2. patře, výuka začíná od 6. září

Literárně-dramatický obor

  • domluva rozvrhu a rozdělení do skupin proběhne 4. září v době 9.00-12.00 a 13.00-17.005. září v době 13.00-17.00 ve Dvořákových sadech v sále v 1. patře, výuka začíná od 6. září

Videoreportáž z Kytarové smršti

Zavzpomínejte na krásný 8. ročník festivalu Kytarová smršť zachycený kamerou Adama Juchelky.

11. května dorazilo na čtyřicet žáků a studentů ZUŠ a konzervatoří z Moravskoslezského kraje do Slezského zemského muzea, kde předvedlo své umění. Festival pak zakončil krásný koncert Dua Carpaccia, Kytarového orchestru ZUŠ Opava a Moravskoslezského kytarového souboru učitelů a studentů konzervatoří pod vedením Martina Ládra.

Cimbálová muzika na festivalu v Sarajevu

Naše cimbálová muzika se na přelomu prázdnin spolu s dětským folklorním souborem Úsměv zúčastnila 12. Međunarodnog djecijeg festivala v Sarajevu. Hráli, zpívali a tančili zde se soubory z Polska, Slovenska, Bulharska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny.

Děkujeme za celoroční partnerství se Střediskem volného času, s jejichž Úsměvem naše cimbálová muzika pravidelně vystupuje na řadě folklorních akcí nejen v Opavě.