Omezení výuky v době talentových a postupových zkoušek

V týdnu od 29. května do 2. června 2023 budou probíhat souběžně postupové zkoušky pro stávající žáky hudebního oboru a talentové zkoušky pro nové uchazeče o studium na naší škole. 

Z těchto důvodů: 

V HUDEBNÍM OBORU se budou konat pouze individuální hodiny výuky na nástroje a sólového zpěvu formou postupové zkoušky dle dohodnutého termínu s vyučujícím. Veškerá kolektivní výuka (tzn. kolektivní hodiny Teorie v praxi, Škola malých muzikantů, seminářů, souborů a orchestrů) v tomto týdnu s ohledem na výše uvedené nebude probíhat.

V  TANEČNÍM OBORU – výuka nebude probíhat 29. 5 až 2. 6.

V LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU – výuka nebude probíhat ve dnech 30. 5. a 1. 6. 2023, ostatní dny výuka zůstává dle rozvrhu hodin.

VE VÝTVARNÉM OBORU – výuka nebude probíhat ve dnech 29. 5. – 2. 6.

Program na červen

Ani v posledním měsíci školního roku nebude nouze o kulturní akce. Proběhnou poslední školní předehrávky a oblíbená Pasování prvňáčků, kteří budou povýšeni do stavu muzikantského. Připravujeme také dva koncerty vybraných absolventů, kteří se představí v knihovně a v sále školy.

Týden od 12. do 16. června bude patřit akcím v Minoritském klášteře. V pondělí 12. června proběhne koncert pěveckých sborů pod vedením Barbory Grygerové a cimbálové muziky Romana Kubaly. Středa 14. června bude patřit Klavírnímu triu České filharmonie, které provede slavnostní koncert Beethovenova Hradce, který letos z organizačních důvodů zrušil svou soutěžní část. A v pátek 16. června vyvrcholí koncertní sezóna Tím nejlepším ze ZUŠ, koncertem žáků úspěšných v soutěžích a úspěšných absolventů.

To nejlepší ze ZUŠ…

Koncert nejúspěšnějších žáků letošního školního roku představí rozmanitý program, ve kterém nebudou chybět akordeony, dechové a smyčcové komorní soubory, klávesy nebo zpěv. Vystoupí žáci, kteří získali ocenění v soutěžích a také úspěšní absolventi.

Koncert se uskuteční v pátek 16. června v 17:00 v Minoritském klášteře. Vstupné je dobrovolné.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Vážení přátelé hudby a umění,

už 1. června otevřeme slavnostním zahajovacím koncertem program letošního ročníku MHF Leoše Janáčka. Těší nás, že Vám v něm můžeme opět nabídnout exkluzívní kombinaci umělců.
Přivítáme mezinárodně uznávané interprety, jakými jsou obdivovaný mistr violoncella Daniel Müller-Schott či klavírní virtuos světového formátu Christian Ihle Hadland. Vykročíme z rámce běžných koncertních programů a společně se skvělou violistkou Kristinou Fialovou připomeneme mimo jiné dílo Paula Hindemitha.

Karel Dohnal, který doslova kouzlí s klarinetem, přednese ve světové premiéře skladbu Sylvy Smejkalové Lipové listí.

V rámci již tradičních Dnů slezských varhan zazní na nejkvalitnějších nástrojích v Ostravsko – opavské diecézi špičkové varhanní recitály Evy Bublové a Pavla Svobody.

Společně s naším rezidenčním orchestrem, kterým je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, připomeneme 100 let od zahájení pravidelného vysílání Českého rozhlasu. S Janáčkovou konzervatoří v Ostravě oslavíme koncertem s výmluvným názvem „70 let v plné kráse“ sedm desítek let od založení konzervatoře.

Do krásných scenérií open air programu v Hukvaldech jsme situovali bohatou nabídku pro celé rodiny, v níž nechybí ani dvě veselé opery pro děti.

Věříme, že si letošní festival užijete a odnesete si z něj příjemné vjemy a milé vzpomínky. Za festivalový tým srdečně zve

Jaromír Javůrek

ředitel MHF Leoše Janáčka

Nové ZUŠkoviny jsou plné úspěchů

Vychází nový díl školního čtvrletního magazínu ZUŠkoviny. A opět se nám rozrostl o další stránky, protože těch úspěchů a událostí, které máme za poslední tři měsíce za sebou je prostě příliš mnoho.

V tomto čísle se dočtete o výstavách a zážitcích výtvarného oboru, vystoupení tanečnic v divadle, festivalu Kytarová smršť a všech úspěších našich žáků na soutěžích a přehlídkách. Pokračujeme v rubrikách Seznamte se s vedením školy a tentorkát představíme zástupce ředitele Pavla Glogara. V článku Pod pokličkou jsou… najdete rozhovor s pedagogy pěveckého oddělení. Nechybí ani tradiční krátké zprávy, pozvánky nebo informace o SRPUŠ. A prohlédnete si fotoreport ze ZUŠ Open.

Příjemné čtení!