Základní umělecká škola, Opava, p. o.

Nádražní okruh 674/11
746 01 Opava
IČ: 47813512

číslo účtu: 26432821/0100

Změnou školských zařízení na orgány veřejné moci a v souladu s Vyhláškou o spisové službě mají školy zákonnou povinnost evidovat úřední e-maily přes Elektronickou podatelnu.

Pro úřední komunikaci s námi využívejte následující adresy: ZUSOp@po-msk.cz

informace k e-mailu: velikost zprávy 20 MB

formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO

datová schránka: bgsfxae

Ředitel školy (statutární orgán)

MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.,  730 542 923, lukas.poledna@zusopava.cz

Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Pavel Glogar, 730 542 923, zusopava@zusopava.cz, pavel.glogar@zusopava.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Ivana Sýkorová, 730 542 923, zusopava@zusopava.cz, ivana.sykorova@zusopava.cz

Administrativa

Bc. Marcela Janíková, finanční referent, 734 795 402, kancelar@zusopava.cz, marcela.janikova@zusopava.cz
Jana Križeková, administrativní pracovnice, 734 795 402, kancelar@zusopava.cz, jana.krizekova@zusopava.cz

Místa poskytování vzdělání se nachází na třech budovách

Hudební obor, ředitelství

Telefon: 730 542 923, kancelář: 734 795 402
Nádražní okruh 11, 746 01 Opava
Kontakt: zusopava@zusopava.cz

Výtvarný obor

Telefon: 739 937 307
Solná 8, 74601 Opava
Kontakt: zusopava@zusopava.cz

Hudební, literárně-dramatický a taneční obor

Dvořákovy sady 4, 746 01 Opava
Kontakt: zusopava@zusopava.cz
Školnice: miluse.jahnova@zusopava.cz

Základní umělecká škola Opava je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Na škole působí odborová organizace.

Klavírní oddělení Dechové oddělení
Mgr. Martina Davidová — klavír, korepetice: martina.davidova@zusopava.cz

Margareta Didi Kristýnková: margareta.didi.kristynkova@zusopava.cz

Daniela Fryčová — klavír, seminář: daniela.frycova@zusopava.cz

Renata Godovská: renata.godovska@zusopava.cz

Markéta Hendrychová: marketa.hendrychova@zusopava.cz

Václav Stoklasa – varhany, klavír: vaclav.stoklasa@zusopava.cz

Lenka Kurková — klavír, zpěv: lenka.kurkova@zusopava.cz

Ludmila Majnušová: ludmila.majnusova@zusopava.cz

Eva Olivová: eva.olivova@zusopava.cz

MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. — klavír, seminář: lukas.poledna@zusopava.cz

Mgr. Jana Warišová — klavír, klávesy, varhany: jana.warisova@zusopava.cz

Gabriela Westová: gabriela.westova@zusopava.cz

Bc. Hana Zechová: hana.zechova@zusopava.cz

Izabela Manderla Kožaná: izabela.kozana.manderla@zusopava.cz

Andrea Bartusková — příčná flétna: andrea.bartuskova@zusopava.cz

Jiří Kepa — žesťové nástroje, zobcové flétny: jiri.kepa@zusopava.cz

Lubomír Konečný — žesťové nástroje, baskytara: lubomir.konecny@zusopava.cz

Milan Pelc — klarinet, saxofon, zobcové flétny: milan.pelc@zusopava.cz

Pavel Plánský — klarinet, zobcové flétny: pavel.plansky@zusopava.cz

Bohuslav Poledna — žesťové nástroje, zobcové flétny: bohuslav.poledna@zusopava.cz

MgA. Jana Polednová — příčná flétna: jana.polednova@zusopava.cz

Patrik Benek – dechový orchestr

patrik.benek@zusopava.cz

Kytarové oddělení Smyčcové oddělení
Lenka Lebedová: lenka.lebedova@zusopava.cz

Pavel Marek — kytara, el. kytara: pavel.marek@zusopava.cz

Dana Plánská: dana.planska@zusopava.cz

Irena Rybová: irena.rybova@zusopava.cz

MgA. Marcela Foltisová — housle: marcela.foltisova@zusopava.cz

Danuše Raabová — housle, viola: danuse.raabova@zusopava.cz

MgA. Michaela Ripková — housle, el. kytara, el. housle: michaela.ripkova@zusopava.cz

BcA. Dominika Trgiňová — kontrabas: dominika.trginova@zusopava.cz

Lenka Židková — housle: lenka.zidkova@zusopava.cz

Akordeonové oddělení, klávesy Taneční obor
Roman Kulla: roman.kulla@zusopava.cz

Hana Nosková: hana.noskova@zusopava.cz

Taťána Pokorná: tatana.pokorna@zusopava.cz

Mgr. Kamila Sobotková: kamila.sobotkova@zusopava.cz

Mgr. Martin Žurek: martin.zurek@zusopava.cz

Lucia Bilíková: lucia.bilikova@zusopava.cz

Hana Pinkowská: hana.pinkowska@zusopava.cz

Marie Köllnerová: marie.kollnerova@zusopava.cz

Pěvecké oddělení Oddělení bicích nástrojů, cimbál
Bc. Barbora Grygerová: barbora.grygerova@zusopava.cz

Mgr. Zdenka Mervová: zdenka.mervova@zusopava.cz

Zuzana Vávrová: zuzana.vavrova@zusopava.cz

Katarína Vovková: katarina.vovkova@zusopava.cz

Bc. Ivo Samiec — bicí nástroje: ivo.samiec@zusopava.cz

Jakub Ides — bicí nástroje: jakub.ides@zusopava.cz

Ing. Pavel Vašíček — cimbál: pavel.vasicek@zusopava.cz

Literárně-dramatický obor Teorie v praxi
Jakub Stránský: jakub.stransky@zusopava.cz

MgA. Daniel Volný: daniel.volny@zusopava.cz

Jiří Kepa: jiri.kepa@zusopava.cz

Mgr. Pavel Glogar: pavel.glogar@zusopava.cz

Lenka Kurková: lenka.kurkova@zusopava.cz

Lenka Lebedová: lenka.lebedova@zusopava.cz

Taťána Pokorná: tatana.pokorna@zusopava.cz

Bc. Hana Zechová: hana.zechova@zusopava.cz

Lenka Židková: lenka.zidkova@zusopava.cz

Výtvarný obor
Mgr. Markéta Janečková: marketa.janeckova@zusopava.cz

MgA. Martina Minařík Pavelková: martina.minarik.pavelkova@zusopava.cz

Mgr. Lenka Přibylová: lenka.pribylova@zusopava.cz

Mgr. Ivana Sýkorová: ivana.sykorova@zusopava.cz

Mgr. BcA. Lenka Sýkorová: lenka.sykorova@zusopava.cz

Mgr. Zuzana Tázlarová: zuzana.tazlarova@zusopava.cz

Vedoucí oborů a oddělení

Lucia Bilíková – Taneční obor

Mgr. Ivana Sýkorová – Výtvarný obor

MgA. Daniel Volný – Literárně dramatický obor

Hudení obor

Jiří Kepa –  dechové oddělení – žesťové dechové nástroje

Milan Pelc – dechové oddělení – dřevěné dechové nástroje

Dana Plánská – kytarové oddělení

Taťána Pokorná – akordeonové oddělení, klávesy

Ludmila Majnušová – klavírní oddělení

Danuše Raabová – smyčcové oddělení

Katarína Vovková – pěvecké oddělení

Bc. Ivo Samiec – oddělení bicích nástrojů

Vedoucí souborů a orchestrů

Akordeonový orchestr: Hana NoskováRoman Kulla

Cimbálové muziky: Mgr. Roman Kubala

Dechový orchestr: Patrik Benek , patrik.benek@zusopava.cz

Kytarový orchestr: Lenka Lebedová

Sborový zpěv, Pěvecký sbor: Mgr. Jana Warišová

Smyčcový orchestr: BcA. Dominika Trgiňová

Soubor zobcových fléten: Pavel Plánský

Provozní zaměstnanci

Budova Nádražní okruh

Vlasta Neminářová — uklízečka

Romana Pacíková — uklízečka

František Říčný — školník, topič

Budova Solná 8

Markéta Demová — uklízečka

Zdeněk Varyš — školník

Budova Dvořákovy sady 

Miluše Jahnová – školnice, uklízečka

Nikol Jahnová – uklízečka