Soubory, sbory a orchestry

Hudební obor vzdělává své žáky v oblasti hudební interpretace a tvorby za pomocí kolektivní výuky ve školních souborech, sborech a orchestrech. Žáci si zde procvičují a rozvíjejí dovednosti a znalosti z individuální výuky. Díky společným prožitkům vznikají hluboké přátelské vazby a hudba se stává zdrojem radosti, zábavy a relaxace na celý život.

Na škole působí: