Soubory a orchestry

Hudební obor vzdělává své žáky v oblasti hudební interpretace a tvorby za pomocí kolektivní výuky ve školních souborech a orchestrech. Žáci si zde procvičují a rozvíjejí dovednosti a znalosti z individuální výuky. Díky společným prožitkům vznikají hluboké přátelské vazby a hudba se stává zdrojem radosti, zábavy a relaxace na celý život.

Na škole působí:

  • Akordeonové orchestry
  • Cimbálové muziky
  • Dechový orchestr
  • Kytarový orchestr
  • Pěvecké sbory a Muzikálové studio
  • Smyčcový orchestr
  • Soubor bicích nástrojů
  • Soubor zobcových fléten
  • Kapela