Základní uměleckou školu v Opavě absolvovalo za dobu trvání mnoho mladých lidí se zájmem o výtvarnou nebo hudební činnost. Někteří se na naší škole připravovali na profesní dráhu výtvarníků nebo hudebníků jak na středních, tak vysokých školách. Mnozí z nich se stali profesionálními a republikově i mezinárodně známými výtvarníky a hudebníky. Škola vychovala i mnoho budoucích architektů, výtvarných pedagogů, hudebníků, sólistů nebo hudebních pedagogů.

Výtvarný obor

Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. arch. Vilém Čech, Mgr. Alexander Dačenko, Mgr. Lada Hubatová – Vacková/Mrázková/, Ing. arch. Dušan Chládek, ak. mal. Eva Jandíková/Brodská/, ak. soch. Jiří Klíma, Mgr. Ondřej Kočár, Mgr. Ivana Krystová/ Klimentová/, Mgr. Věra Kubicová/Jurečková/, ak. mal. Lucie Matyášková, ak. mal. Iva Mrázková, ak. soch. Vanda Němcová, Ing. arch. Jitka Nešutová/Pavlíčková/, ak. mal. Marta Potfajová/ Žáková/, MgA. Veronika Psotková, Ing. arch. Lubomír Rychtar, Ing. arch. Antonín Řehulka, Mgr. Ivana Steiningerová/Kimmelová/, Ing. arch. Petr Šmarda, MgA. Dušan Šoltys, ak. mal. Jitka Štenclová, ak. mal. Blanka Valchářová, Mgr. Alena Zupková/ Chamrádová/, MgA. Martina Minařík Pavelková, ak. mal. Iva Mrázková, Mgr. Tomáš Kolich, MgA. Jiří Bosák, MgA. Matěj Frank, Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D, arch. Martin Daněk, Ing. arch. Petr Mlýnek, MgA. Michal Puhač, MgA. Markéta Senkyrik, ale i mnoho dalších bývalých žáků, kteří se sem po letech vracejí jako učitelé. Současný pedagogický sbor je tvořen právě absolventy výtvarného oboru opavské ZUŠ.

Hudební obor

Iva Bittová, Hana Kotková, Alena Čechová, Lukáš Vondráček, Jan Pěruška, ale i mnoho dalších bývalých žáků, kteří působí na hudebním oboru jako učitelé.