Absolventi

Základní uměleckou školu v Opavě absolvovalo za dobu trvání mnoho mladých lidí se zájmem o výtvarnou nebo hudební činnost. Někteří se na naší škole připravovali na profesní dráhu výtvarníků nebo hudebníků jak na středních, tak vysokých školách. Mnozí z nich se stali profesionálními a republikově i mezinárodně známými výtvarníky a hudebníky. Škola vychovala i mnoho budoucích architektů, výtvarných pedagogů, hudebníků, sólistů nebo hudebních pedagogů.

Výtvarný obor

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ing. arch. Dušan Chládek in memorian, ak. mal. Romana Balcarová, Alena Zupková, Marie Lukáčová a řada dalších osobností, které se na ZUŠ vrací jako učitelé.

Hudební obor

Iva Bittová, Hana Kotková, Alena Čechová, Lukáš Vondráček, Jan Pěruška, ale i mnoho dalších bývalých žáků, kteří působí na hudebním oboru jako učitelé.