ZUŠ Open

ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. ZUŠ Opava se pod názvem Colours of ZUŠ happeningu účastní od roku 2018. Bohatý program nabízí v jediném dni přehlídku toho nejlepšího ze ZUŠ. Během vystoupení žáků, workshopů pro veřejnost, výtvarných akcí a happeningů v centrálním parku města se představí všechny obory školy (výtvarný, hudební, taneční a literárně-dramatický).

ZUŠ Open jsou dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Nabízí program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice zdarma, hudbu, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech. Přehlídka vytváří prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cílem ZUŠ Open je zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. Přehlídka se snaží prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol a zapojit do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou spolupráci a inspiraci.

Nejbližší akce: květen/červen 2024

Přehled ročníků

Více o celostátním happeningu se dočtete na stránkách ZUŠ Open.