Základní informace

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace je školou s nejširší nabídkou uměleckých oborů pro děti a žáky základních i středních škol v Opavě a zároveň je jednou z pěti největších ZUŠ v republice. ZUŠ Opava nabízí studium na hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Profesionální umělci a zkušení pedagogové žáky vzdělávají ve vybraných oborech a zároveň rozvíjí jejich individuální talent. Žáci ZUŠ se účastní soutěží, školních i veřejných vystoupení. Škola se také věnuje přípravě žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Učitelé se se svými žáky pravidelně zapojují do městských kulturních festivalů a sama škola pořádá několik významných událostí – ZUŠ Open, Magický klavír a Kytarovou smršť. ZUŠ Opava se stala také pořadatelem významné hudební soutěže Beethovenův Hradec.

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ Mezzosopranistka Magdalena Kožená

ZUŠ Opava má čtyři hlavní obory, které nabízí celou řadu studijních zaměření. Největší, hudební obor se soustředí na výchovu kvalitních hudebníků, ať už sólových nebo členů menších souborů či velkých orchestrů. Výtvarný obor rozvíjí umělecké cítění a vyjadřování skrze různé výtvarné techniky. Taneční obor se věnuje rozvoji celkové pohyblivosti, rytmického cítění a vyjádření hudby. Literárně-dramatický obor probouzí v žácích lásku k divadlu a rozvíjí komunikativní schopnosti.

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem.

Škola sídlí v budovách na Nádražním okruhu 11 (ředitelství školy, hudební obor), Solné 8 (výtvarný obor) a ve Dvořákových sadech 4 (hudební, taneční a literárně dramatický obor).