Nová moderátorka

Literárně-dramatický obor má krásný úspěch! Gratulujeme žačce Emmě Churavé ze třídy Jakuba Stránského, která vyhrála konkurz na moderování nového pořadu ČT Déčko Zachraň se kdo můžeš.

Žáci přijatí na umělecké školy v roce 2020

V dnešní době, kdy řešíme mnoho vážných problémů, máme pro vás skvělé zprávy o našich žácích, kteří měli to štěstí a stačili úspěšně absolvovat talentové přijímací zkoušky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením a tím si již zajistili studijní místa na vysněných školách (od školního roku 2020/2021).

Číst více

Úspěchy žáků ZUŠ při talentových zkouškách na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením ve školním roce 2018/2019.

Na výtvarném oboru ZUŠ se ve školním roce 2018/2019 připravovalo k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy 30 žáků /21 SŠ, 9 VŠ/.

Na střední školy bylo přijato:
p. uč. Zuzana Bendíková:
Barbora Bjaková, SŠUP Opava – obor tvorba hraček

p. uč. Mgr. Markéta Janečková:
Simona Sedláčková, SŠP Krnov – umělecká řemesla

p. uč. Zdeňka Pavlíčková:
Michaela Palchká, SŠUP Opava -obor průmyslový design i tvorba hraček
Natálie Dostálová, SŠUP Opava – obor průmyslový design i tvorba hraček
Julie Binarová, SŠU Ostrava – obor malba

p. uč. Mgr. Lenka Přibylová:
Anna Mihat Shehata, SŠU Ostrava – obor fotografie a média
Dominika Holčáková, SŠUŘ Ostrava
Hana Jirků, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby – Michael, Praha

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Andrea Otáhalová, SŠU Ostrava – obor grafický design, animace
Bernika Míčková, SŠUP Opava – obor průmyslová design i tvorba hraček
Tereza Bučková, SŠUP Opava – obor grafický design
Patricie Konopková, AVE ART Ostrava – obor průmyslový design
Marie Cecilie Švecová, SŠUP Opava – obor grafický design

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Adéla Machovská, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠU Ostrava – obor malba
Klaudie Urbanová, SŠU Ostrava, obor malba

V tanečním oboru ZUŠ se u p. uč. Hany Pinkovské připravovala Adriana Nguenová, která byly přijata na taneční konzervatoř Duncan Centr v Praze.

Žačka hudebního oboru Kateřina Halfarová, p. uč. Jany Polednové, byla přijata na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na příčnou flétnu.
Žák p. uč. Pavla Plánského, Vojtěch Šimera, byl přijat na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na klarinet.

Na vysoké školy byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati:

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Jan Stuchlík, ČVUT Praha, fakulta architektury

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Filip Chlápek, VUT Brno, fakulta architektury
Eliška Lukáčová, ČVUT Praha, fakulta architektury

Barbora Macháčková: Dějiny umění FF UP Olomouc                                           Dějiny umění FF MU Brno , Estetika FF MU Brno, Teorie interaktivních médií FF MU Brno,Teore dějin umění FF OU Ostrava

Magdaléna Černohorská  Dějiny umění FF MU Brno

Dalším úspěchem je, že žákyně výtvarného oboru a zároveň LDO u p. uč. Daniela Volného Viktorie Pavlíčková se dostala, ve třetím ročníku studia na gymnáziu, na Divadelní fakultu JAMU v Brně do Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Tak jen dodělat maturitu, Viki!