Účastníme se Zrzavého salonu

Naše výtvarka se účastní přehlídky výtvarných prací žáků ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje – Zrzavý salon, který se koná v prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku od 29. 4. do 23. 6. 2022.

První výlet za uměním

Žáci výtvarného oboru se vypravili na 28. dubna na výlet za uměním. Čtyři desítky výtvarníků vyrazily do Zlína, kde navštívili výstavy a zúčastnili se (podle věku) workshopu Náš malý zákazník – náš velký pán (k výstavě malířky Hany Mikulenkové) nebo edukačního programu Francisco Goya: Caprichos a filmové dílny Dobrodružství s Karlem Zemanem, odpoledne byl prostor i pro malování v plenéru. Výlet si všichni moc užili a těší se na další.

Více fotek najdete na Facebooku.

„Pocta mistrům“ malířského plátna

pocta mistrům zš vávrovice

U příležitosti oslav 100. výročí školy připravili žáci z vávrovické malotřídky v prostorách výtvarného oboru Základní umělecké školy v Opavě na Solné ulici svou mimořádnou výstavu. Na jednom místě poprvé představují absolventské výtvarné práce, kterými se žáci 5. ročníku již několik let zpět vždy loučí se školou. V rámci projektu „Poznáváme Evropu“ tvoří tamní páťáci v průběhu hodin výtvarné výchovy reprodukci jednoho díla vybraného evropského mistra. Na projektu poznávají způsoby výtvarného zobrazování, pracovní postupy, malířské techniky a osobité styly vybraných autorů. Při práci na reprodukcích si vyměňují zkušenosti, diskutují, poznávají autory a jejich země. Výstavu Pocta mistrům můžete v prostorách ZUŠ na Solné ulici v Opavě shlédnout od 21. 4. – 19. 5. 2022.

Samotné školní oslavy 100. výročí pak vyvrcholí v areálu Základní školy ve Vávrovicích dvoudenním Festivalem „Století školy“ ve dnech 3. a 4. června 2022. Na oba dny je, nejen pro její absolventy, připravena řada zajímavých akcí: například Výroční akademie, výstava Od tabulky k tabletu, tvořivé a sportovní aktivity pro nejmenší a také dražba reprodukcí z již zmíněné výstavy Pocta mistrům. Více na www.zsvavrovice.cz.

Číst více

Vernisáž výstavy Spoleně architekti

Ve čtvrtek 17. března byla ve výstavní síni na Solné ulici zahájena výstava žáků Michala Poláše. O příjemnou atmosféru se postaraly milé uvody Pavlíny Janíkové a Markéty Janečkové a hudební doprovod Filipa Kubaly a Veroniky Frélichové.

Číst více