O hudebním oboru

Jeho cílem je nejen příprava nejtalentovanějších žáků k dalšímu profesionálnímu studiu, ale především výchova kvalitních amatérských hudebníků se vztahem k hudebnímu dění a k aktivnímu muzicírování.

Je možné navštěvovat výuku hry na tyto nástroje:

  • Klávesové nástroje: klavír, varhany, cembalo, klávesy, akordeon
  • Dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, bicí nástroje
  • Smyčcové nástroje: housle, elektrické housle, viola, violoncello, kontrabas
  • Strunné nástroje: klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara
  • Zpěv: sólový a sborový zpěv

Specifikem hudebního oboru je individuální výuka — na jedné vyučovací hodině týdně se pedagog věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma žákům. Součástí uvedených oborů je i povinná výuka hudební teorie (tzv. teorie v praxi) a skupinové interpretace. Na škole působí řada výborných souborů a orchestrů. Nejmenší děti navštěvují specializovanou třídu — školu malých muzikantů, kde si hravou formou osvojují základní hudební dovednosti a znalosti. Nástroj si žáci volí podle svého zájmu a možností školy při splnění talentových předpokladů.

Nejmenší děti (ve věku 5–6 let) začínají přípravným studiem v tzv. Škole malých muzikantů. Základní studium se dělí na dva stupně, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky. V prvních letech studia může škola za poplatek zapůjčit žákům většinu hudebních nástrojů, u studia v klavírním oddělení je podmínkou mít klavír doma. Žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ a vystupují na školních akcích i koncertech pro veřejnost. Zájemci o studium na konzervatořích, vysokých školách s uměleckým zaměřením a pedagogických školách jsou připravováni k talentovým zkouškám.

Seznamte se s jednotlivými odděleními. V článcích, které budeme postupně doplňovat, se dočtete o všech specificích jednotlivých oddělení, nástrojích, technikách, souborových aktivitách a vůbec všem, co by vás mohlo zajímat.

Na hudebním oboru je možné studovat v těchto odděleních: