O výtvarném oboru

Žáci výtvarného oboru se učí pracovat různými technikami pod vedením zkušených pedagogů a aktivních umělců, zkoumají svět kolem sebe a různé možnosti výtvarného vyjádření, získávají ucelený přehled o výtvarném umění, vytváří si vlastní názor a učí se vnímat důležitost vlastní tvorby.

Výtvarný obor na Solné, v těsném sousedství Domu umění, nabízí dvě studijní zaměření – vizuální tvorbu a přípravu na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Žáci i pedogogové výtvarného oboru se pravidelně zapojují do projektů v rámci města, kraje i celé republiky, zúčastňují se republikových i mezinárodních výtvarných přehlídek a soutěží, pracují na rozvíjení mezioborové spolupráce.

Součástí školy je výstavní síň, která pořádá výstavy nejen našich žáků, ale i studentů uměleckých škol, spřátelených ZUŠ, výtvarníků a umělců nejen z našeho regionu.