O výtvarném oboru

Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní, poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových možností vyjádření i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, dává ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.

Výtvarný obor na Solné, v těsném sousedství Domu umění, nabízí dvě studijní zaměření – vizuální tvorbu a přípravu na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Žáci i pedogogové výtvarného oboru se pravidelně zapojují do projektů v rámci města, kraje i celé republiky, zúčastňují se republikových i mezinárodních výtvarných přehlídek a soutěží, pracují na rozvíjení mezioborové spolupráce.

Součástí školy je výstavní síň, která pořádá výstavy nejen našich žáků, ale i studentů uměleckých škol, spřátelených ZUŠ, výtvarníků a umělců nejen z našeho regionu.