Čestná uznání z Lidic 2022

Naši žáci se úspěšně zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2022. Viktorie Rinková (8 let) a Kryštof Stanjura (7 let) ze třídy Anny Chevale získali čestné uznání za svá díla inspirovaná tématem Muzeum. Gratulujeme!

Pasování prvňáčků

Máme mezi sebou nové muzikanty! 12. a 20. května proběhla tzv. pasování prvňáčků, kteří byli povýšeni mezi muzikanty. Koncerty se moc povedly a děti si užily své první velké koncertní vystoupení.

Více fotografií najdete na Facebooku.

Výchovný koncert

Pan učitel Jiří Kepa navštívil se svými žáky ZŠ Vrchní a představil žákům krásu a různorodost dechových nástrojů na tzv. výchovném koncertu. Třeba se mezi žáky najdou budoucí muzikanti.

Koncert ke dni matek

Ve středu 18. května se konal v domově seniorů Bílá Opava Koncert ke dni matek, na kterém vystoupila Zdenka Mervová se svými žáky.

Soustředění pěveckého sboru

Pěvecký sbor Barbory Grygerové má za sebou soustředění s přespáním ve škole. Všichni si užili společné zpívání, ale taky spoustu legrace, jídla a spaní ve spacácích.

Více fotografií najdete na Facebooku.

Koncert akordeonového a EKN oddělení

Ve čtvrtek 19. května proběhl koncert absolventů a žáků hry na akordeon a keyboard. Děkujeme všem za účast a absolventům přejeme, aby na svůj nástroj nezapomněli a měli radost ze hry i v budoucnu.

Více fotografií najdete na Facebooku.

Rozlučka s nejstarší Cimbálovou muzikou

Nejstarší cimbálka pod vedením Romana Kubaly se po osmi letech na ZUŠ rozloučila koncertem v Loutkovém divadle Opava v úterý 17. května. Nebylo to sice naposledy, kdy spolu tahle sehraná parta vystoupila, ale byla to krásná příležitost k poděkování za roky společného hraní i vystupování s folklórním souborem Úsměv ze Střediska volného času v Opavě.

Zamilujte se do tance

Poznejte taneční obor Základní umělecké školy Opava. Přijímáme děti ve věku 5–17 let. Učíme klasický a moderní tanec, mladší žáci se věnují i lidovým tancům. V rámci výuky se děti věnují všeobecné pohybové průpravě a základům gymnastiky.

Tanečnice uspěly v Olomouci

Tanečnice ze tříd Lucie Bilíkové a Adély Čížkové se zúčastnily soutěže Mia Festival v Olomouci. V obrovské konkurenci získaly skvělé 2. místo s choreografií Shirt a 6. místo s tancem Cesta k sobě. Moc gratulujeme!