Operační program Jan Amos Komenský

Základní umělecká škola, Opava, p. o. realizuje projekt „Šablony I – ZUŠ Opava – Profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči žáků„.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2022.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2025.

Účel dotace:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkulzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin