Magický klavír v proměnách času

Aktuálně

Pozvánka na XI. ročník

Milí příznivci klavírního festivalu,

letos nás čeká jedenácté podzimní kouzlení na černobílých klávesách u nás v prostorách ZUŠ Opava v budově na Nádražním okruhu. Chceme touto cestou pozvat všechny naše stávající účastníky i nové zájemce na nesoutěžní klavírní festival Magický klavír v proměnách času, který organizuje klavírní oddělení ZUŠ Opava ve spolupráci se SRPUŠ pod záštitou Magistrátu města Opavy.

Festival se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu 2023. V dopoledních a odpoledních blocích tradičně proběhne vystoupení přihlášených účastníků. V doprovodném programu bude možnost návštěvy klavírních workshopů, které povedou pedagogové z Fakulty umění Ostravské univerzity (Doc. MgA. Eliška Novotná, Mgr. Lukáš Michel, ArtD.).

Pro velkou oblibu a pozitivní ohlasy se staly pevnou součástí tzv. Klavírní postavičky. Jedná se o soutěžní kategorii, ve které žáci mohou získat cenu za nejoriginálnější ztvárnění své skladby (např. žák, který hraje skladbu „Žabka“ v převleku žabky apod.). Kostýmy mladých nadšenců hodnotí porota festivalu Magický klavír i jeho návštěvníci, kteří mohou hlasovat pro svého favorita. Vyhlášení výherce proběhne po odpoledním koncertu.

Ihned po 3. bloku nás bude čekat vystoupení Jana Schulmeistra, geniálního klavíristy, který za svou dosud krátkou hudební kariéru nasbíral více než 30 cen za 1. místa, nebo absolutní vítězství z celého světa.

Podmínky:
Vystoupení se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ. Skladby mohou být sólové, pro 4 ruce a 6 rukou, komorní i souborové, ale ve všech variantách musí zaznít klavír! Vítáme originální nástrojové obsazení a aranže. Výběr repertoáru je zcela libovolný, avšak maximální délka vystoupení je 10 minut pro soubory a žáky II. stupně a 5 min pro žáky I. stupně. Pedagogové nemohou účinkovat jako spoluhráči, ani jako korepetitoři. Jedinou podmínkou pro účinkující je, aby v sólových skladbách i v různých nástrojových kombinacích zazněl klavír.

Odkaz na elektronickou přihlášku.

Přihlášky zasílejte do 15. října 2023.

Těšíme se na setkání s vámi a doufáme, že se nám podaří pro malé klavíristy opět připravit zábavný den plný hudby se spoustou hudebních zážitků a nových setkání.

Všechny srdečně zveme! Pro aktuální informace sledujte FB stránky.

Kontakt: MgA. Kožaná Izabela Manderla
tel. 776 598 563
email: magickyklavir@gmail.com
ZUŠ Opava, Nádražní okruh 11/674, 746 01 Opava
tel.: +420 734 795 402

O festivalu

Mezinárodní klavírní festival „Magický klavír v proměnách času“ se poprvé uskutečnil v listopadu roku 2002 jako nesoutěžní přehlídka. První čtyři ročníky se konaly v krásných prostorách MDK PB v Opavě, později se festival přesunul do neméně reprezentativních prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě a v roce 2022 do vlastního rekonstruovaného sálu ZUŠ Opava. Koná se vždy na podzim za podpory Statutárního města Opavy a Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě.

Festival rozvíjí kulturní dění v Opavě a získává si zájem mladých lidí o vážnou hudbu. Svým obsahem může zaujmout i méně hudebně zainteresovanou veřejnost díky doprovodnému programu: např. hudební kabaret, přednášky, semináře, workshopy a recitál.

Novinkou posledního ročníku byla soutěžní kategorie Klavírní postavičky, v níž mohli soutěžící vyhrát cenu za nejoriginálnější ztvárnění hrané skladby.

Všichni účinkující jsou odměněni dárkem a pamětním listem.

Ojedinělý nesoutěžní charakter festivalu poskytuje příležitost talentovaným i méně nadaným žákům zahrát si v krásných prostorách, především za příjemné atmosféry eliminující stres.

Festival spojuje město Opavu s organizací příjemného hudebního setkání, které rozvíjí hudební zkušenosti účastníků a propaguje město na mezinárodní úrovni. Účastníky festivalu jsou žáci základních uměleckých škol z celé České republiky, ale taky v minulých letech z Polska a Lotyšska.

V rámci festivalu je možné se zúčastnit bezplatných workshopů, které v minulých letech vedli významní pedagogové z Církevní konzervatoře Německého řádu a Fakulty umění Ostravské univerzity: Mgr. Jana Vondráčková, Ph.D., Mgr. Lukáš Michel, ArtD. A doc. MgA. Eliška Novotná.

Celý festival je zakončen klavírním recitálem. V minulých letech zde vystoupily významné hudební osobnosti: E. Godovská (ČR), K. a M. Kasíkovi (ČR), A. Arnicane (Švýcarsko), N. Luse (Lotyšsko), S. Wilk (Polsko), M. Kozák (ČR), M. Novák (ČR) a T. Vrána (ČR).

Minulé ročníky