Magický klavír v proměnách času

Aktuálně

Desátý ročník festivalu se bude konat na podzim 2022.

O festivalu

Mezinárodní klavírní festival „Magický klavír v proměnách času“ se poprvé uskutečnil v listopadu roku 2002 jako nesoutěžní přehlídka. První čtyři ročníky se konaly v krásných prostorách MDK PB v Opavě, později se festival přesunul do neméně reprezentativních prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě. Koná se vždy na podzim za podpory Statutárního města Opavy a Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě.

Festival rozvíjí kulturní dění v Opavě a získává si zájem mladých lidí o vážnou hudbu. Svým obsahem může zaujmout i méně hudebně zainteresovanou veřejnost díky doprovodnému programu: např. hudební kabaret, přednášky, semináře, workshopy a recitál.

Novinkou posledního ročníku byla soutěžní kategorie Klavírní postavičky, v níž mohli soutěžící vyhrát cenu za nejoriginálnější ztvárnění hrané skladby.

Všichni účinkující jsou odměněni dárkem a pamětním listem.

Ojedinělý nesoutěžní charakter festivalu poskytuje příležitost talentovaným i méně nadaným žákům zahrát si v krásných prostorách, především za příjemné atmosféry eliminující stres.

Festival spojuje město Opavu s organizací příjemného hudebního setkání, které rozvíjí hudební zkušenosti účastníků a propaguje město na mezinárodní úrovni. Účastníky festivalu jsou žáci základních uměleckých škol z celé České republiky, ale taky v minulých letech z Polska a Lotyšska.

V rámci festivalu je možné se zúčastnit bezplatných workshopů, které v minulých letech vedli významní pedagogové z Církevní konzervatoře Německého řádu a Fakulty umění Ostravské univerzity: Mgr. Jana Vondráčková, Ph.D., Mgr. Lukáš Michel, ArtD. A doc. MgA. Eliška Novotná.

Celý festival je zakončen klavírním recitálem. V minulých letech zde vystoupily významné hudební osobnosti: E. Godovská (ČR), K. a M. Kasíkovi (ČR), A. Arnicane (Švýcarsko), N. Luse (Lotyšsko), S. Wilk (Polsko), M. Kozák (ČR), M. Novák (ČR) a T. Vrána (ČR).

Minulé ročníky