Historie školy

Umělecké vzdělávání má v Opavě dlouhou historii. Historii současné školy v sobě spojuje dějiny dvou samostatných škol.

První zmínky o potřebě české hudební školy v Opavě se objevují v roce 1920. Tohoto úkolu se ujala Matice Opavská a 1. května 1924 byl zahájen provoz Hudební a pěvecké školy Matice Opavské. V letech 1938 – 1945 byl provoz školy přerušen a vyučovat se začalo 1. září 1945. Od roku 1950 nesla škola název Městský hudební ústav, který byl 1. února 1961 přejmenován na Lidovou školu umění. Od 1. června 1990 se změnil název školy na Základní uměleckou školu a v srpnu 1990 jí byl MŠMT ČR propůjčen čestný název Základní umělecká škola Václava Kálika (podle hudebního skladatele a opavského rodáka). V této době poskytovala škola výuku ve třech oborech (hudební, taneční a literárně-dramatický). Výuka uměleckých oborů probíhala také na odloučených pracovištích: Matiční dům, Městský dům kultury Petra Bezruče a ZŠ Ilji Hurníka.

Výtvarný obor ZUŠ byl založen v roce 1963 a byl součástí víceoborové tehdejší Lidové školy umění. V tomto roce měla škola 210 žáků. Vyučovalo zde 19 kmenových učitelů. O založení výtvarného oboru se zasloužil pan Miloš Kačírek, který byl dlouholetým ředitelem. V roce 1976 se výtvarný obor osamostatnil a byl jednou z mála jednooborových škol v republice. Od tohoto roku vyučují učitelé v prostředí bývalého dominikánského kláštera, ve kterém je umístěn i Dům umění.

Současná Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace vznikla k 1. 1. 2018 rozhodnutím Moravskoslezského kraje o sloučení Základní umělecké školy, Opava, Solná 8, p. ú. a Základní umělecké školy Václava Kálika, Nádražní okruh 11, p. ú.

ZUŠ Opava nyní spojuje všechny umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický do jedné organizace. Jde o jednu z největších škol v republice, kterou může navštěvovat až 1600 žáků.

Současnost nově sloučené školy se bude teprve tvořit. Abychom byli na svou nově vzniklou školu hrdí, budeme dbát na zachování rozmanité nabídky výuky ve všech nabízených oborech, na nové metody a postupy vyučování, na kvalifikovanost našich učitelů a jejich osobní a empatický přístup k žákům. Stejně tak posílíme spolupráci se subjekty jak v okolí, tak i mimo republiku (Polsko, Slovensko), se kterými máme již navázané kontakty.