ŠVP ZUŠ Opava (platnost dokumentu od 1. 9. 2018)

ŠVP ZUŠ Opava – doplněk č. 1 (platnost dokumentu od 1. 9. 2019)

Výroční zpráva o poskytování informací pza 2019

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Opava 2018_2019

Výroční zpráva za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-199 Sb. za rok 2018

Souhlas zletilého žáka se zpracováním osobních údajů

Přihláška do ZUŠ 2019

Smlouva o pronájmu hudebního nástroje 2019/2020

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2019 nová podle MSK

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM (1)

Poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti moravskoslezsko

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p. o.

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělání č. 71/2005 Sb.