ŠVP ZUŠ Opava (platnost dokumentu od 1. 9. 2018)

Souhlas zletilého žáka se zpracováním osobních údajů

Přihláška do ZUŠ

Odhláška ze ZUŠ

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

Poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti moravskoslezsko

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p. o.

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělání č. 71/2005 Sb.