POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělání č. 71/2005 Sb.

Školní řád

ŠVP bývalé ZUŠ V. Kálika

ŠVP bývalé ZUŠ Solná

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p. o.

Odhláška ze ZUŠ