Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělání č. 71/2005 Sb.

Přihláška do ZUŠ

Odhláška ze ZUŠ

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu

Důvodová zpráva k revizi ŠVP

ŠVP bývalé ZUŠ V. Kálika

ŠVP bývalé ZUŠ Solná

Poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti moravskoslezsko

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p. o.