O tanečním oboru

Taneční obor rozvíjí prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit žáky po stránce tělesné i duševní. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu. Zvyšuje celkovou pohyblivost, upevňuje správné držení těla, pěstuje představivost, tvořivost, hudební cítění i prostorovou orientaci.

Poskytuje základy odborného vzdělání, které mohou tanečníci v budoucnu uplatnit při různých neprofesionálních aktivitách nebo pokračovat ve studiu na odborných školách s uměleckým zaměřením. Žáci tanečního oboru prezentují pravidelně své umění na školních i veřejných vystoupeních.

Osvojování vědomostí a dovedností je realizováno dvěma studijními zaměřeními: přípravná taneční výchova a tanec.