Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje na pověřence GDPR

Jobman, s.r.o.
se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00
IČO: 27177726
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00
email: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence kontaktovat. Žádáme Vás, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Často kladené dotazy k GDPR

 1. Fotky žáků a zaměstnanců na sociálních sítích (Instagram, Facebook), v rámci školních almanachů apod. Je možné zveřejnit fotografie oceněných žáků (školní soutěže) s uvedením jména a příjmení?
  Pokud jsou fotky používány za účelem informování o dění ve škole, zpracování takových osobních údajů pokrývá zpravodajská/novinářská licence (dle § 89 občanského zákoníku). Pro účely marketingových a jiných akcí nesouvisejících s informováním o dění ve škole, je nutné zajistit souhlas vyfocených osob. Je potřeba vždy hledět na přiměřenost množství a zejména obsahu fotografií. Vše výše uvedené platí též pro fotografie pořízené v minulosti.
 2. Jak řešit případy, kdy rodiče či jiní návštěvníci besídek či jiných produkcí, natáčí průběh produkce?
  GDPR se nevztahuje na nakládání s osobními údaji pro osobní potřebu. Škola pořízení takového záznamu produkce návštěvníky není schopna ovlivnit. Na pořizovatele záznamu (pokud by jej chtěl využít pro jinou než osobní potřebu) se samozřejmě také vztahuje GDPR. Není tak potřeba přijímat nějaká speciální opatření v této oblasti.
 3. Cestování žáků do zahraničí; soutěže, přehlídky, festivaly, exkurze a návštěvy apod.; situace kdy jsou vyžadovány osobní údaje žáků.
  V těchto případech se jedná o zpracování osobních údajů žáků a jejich doprovodu prováděného správcem osobních údajů, kterým je poskytovatel autobusové přepravy, pořadatel soutěží, přehlídek nebo festivalů, muzeum apod. Toto zpracování je prováděno na právním základu plnění smlouvy –uzavřené mezi školou a poskytovatelem plnění (poskytovatel autobusové přepravy, pořadatel či muzeum atd.). Není tak potřeba vyžadovat od žáků souhlasy – poskytnutí jejich osobních údajů vyplývá z plnění povinností dle školského zákona, pakliže se jedná o školní akce realizované v souladu s ŠVP. Samotné nakládání s osobními údaji žáků poskytovatelem služeb škola nemůže ovlivnit, je věcí poskytovatele, aby nakládal s těmito osobními údaji v souladu s GDPR; je potřeba dbát toho, aby poskytovatel služby nevyžadoval nadbytečné osobní údaje.
 4. Používání soukromých zařízení a soukromého hardware zaměstnanců pro zpracování osobních údajů.
  Ve vnitřních předpisech upravujících nakládání s osobními údaji lze upravit zákaz používání soukromých zařízení zaměstnanců pro zpracovávání osobních údajů související s činností školy.
 5. Na škole působí praktikant. Jak řešit z pohledu ochrany osobních údajů?
  Stejně jako u zaměstnanců školy. V příslušné smlouvě s praktikantem lze řešit existencí doložky o mlčenlivosti v souvislosti s osobními údaji, které se praktikant dozví v průběhu praxe. Otázku vymezení předávaných osobních údajů praktikanta a rozsahu poučení ohledně nakládání s osobními údaji na praxi, resp. o čem který subjekt praktikanta poučí, lze řešit ve smlouvě o poskytování praxe uzavřené mezi školou poskytující praxi a vysílající školou praktikanta. Rozsah poučení praktikanta o správném zacházení s osobními údaji ve škole poskytující praxi by měl být stejný jako u zaměstnance školy.

Dokumenty GDPR