SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2019 nová podle MSK

GDPR ZUŠ Opava – dokument v pdf.

Kontaktní údaje na pověřence GDPR:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
Na uvedeném e-mailu lze pověřence kontaktovat. Žádáme Vás, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost:

Ing. Petr Szotkowski, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 739 457 964

GDPR – Záznam o činnostech

GDPR – Příloha č. 2 – Záznamy o činnostech zpracování

GDPR – Příloha č. 4 – Informace o zpracování osobních údajů

GDPR – Příloha č. 6 – Informace o zpracování osobních údajů

GDPR – Příloha č. 6a – Informace o zpracování osobních údajů

GDPR – Příloha č. 7 – Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanci