Cimbálová muzika na festivalu v Sarajevu

Naše cimbálová muzika se na přelomu prázdnin spolu s dětským folklorním souborem Úsměv zúčastnila 12. Međunarodnog djecijeg festivala v Sarajevu. Hráli, zpívali a tančili zde se soubory z Polska, Slovenska, Bulharska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny.

Děkujeme za celoroční partnerství se Střediskem volného času, s jejichž Úsměvem naše cimbálová muzika pravidelně vystupuje na řadě folklorních akcí nejen v Opavě.