Menu

Margareta Didi Kristýnková

Studium:

  • Klavír studovala na LŠU Opava: uč. Gertruda Kratochvílová a MgA. Oriana Šenfeldová
  • V roce 1996 absolutorium Janáčkovy konzervatoře Ostrava, hra na klavír ve třídě prof. Moniky Tugendliebové (spolupráce s Komorním orchestrem Leoše Janáčka)
  • V roce 1994 získala 1. místo v interpretační soutěži Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus (obor komorní hra)

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Základní umělecká škola Ostrava-Sokolská tř., klavír a korepetice (1994—1996)
  • Slezské divadlo Opava, korepetice a scénická hudba (1996—1997)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava, klavír a korepetice (1996—dosud)
  • Řada žáků oceněna na soutěžích v sólové i komorní hře (krajská a národní kola, Rajecká hudobná jar). Někteří žáci byli přijati na PF obor Hudební výchova
  • Jako korepetitorka získala několik ocenění za citlivý a vynikající klavírní doprovod
  • Účast na školních koncertech, koncertech učitelů i koncertních zájezdech (ČR, Slovensko, Polsko, Rakousko)