Menu

BcA. Markéta Polednová

Studium:

  • V roce 2012 absolutorium Církevní konzervatoře Opava — hra na varhany: PaedDr. MgA. Mário Sedlár, Ph.D. a hra na klavír: MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.
  • Fakulta umění Ostravské univerzity — hra na cembalo: MgA. Izabela Kožaná Manderla (2015 titul BcA.)
  • V současné době studuje: Církevní konzervatoř Opava — zpěv: MgA. Lubica Divulitová

Pedagogická praxe:

  • Soukromá základní umělecká škola Musicale Studénka (2009—2010)
  • Základní umělecká škola Ostrava-Zábřeh (2010—2013)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (2012—dosud)