Výtvarný obor dnešní ZUŠ byl založen v roce 1963. Byl jedním z oborů tehdejší Lidové školy umění v Opavě. V roce 1980 byla LŠU v Opavě rozdělena na dva samostatné subjekty, součástí školy byl až do roku 1983 i Literárně dramatický obor. Po vystřídání několika velmi komorních prostorů se škola roku 1976 přestěhovala do budovy na Solné ulici v centru města, kde sídlí dodnes. (škola náleží k areálu bývalého Dominikánského kláštera, jehož součástí je těsně sousedící Dům umění a k němu přilehlý kostel sv. Václava). Máme vlastní výstavní síň. Od roku 1976 v ní proběhlo více než 281 výstav z celé republiky i ze zahraničí. V roce 1963, kdy škola začínala, měla okolo 210 žáků. V minulých letech jsme měli také elokovaná pracoviště v Háji ve Slezsku a Hradci nad Moravicí. ZUŠ v těchto místech se osamostatnily a škola v Opavě je dnes bez odloučených pracovišť. Období politických a hospodářských změn ovlivnilo i školství. V roce 1990 se z Lidových škol umění staly Základní umělecké školy, které si své výjimečné postavení ve školském systému České republiky udržely a jsou jeho nedílnou součástí.

Na škole vyučovalo od jejího založení 20 kmenových učitelů. O založení školy se zasloužil pan Miloš Kačírek, který byl dlouhá léta i ředitelem víceoborové opavské školy a do roku 1995 naši školu řídil. V současné době má škola 6 interní učitelů. Ředitelkou se po konkurzu stala v roce 1995 Mgr. Ivana Sýkorová. Dále zde učí p. Zuzana Bendíková, p. Mgr. Markéta Janečková, p. Zdeňka Pavlíčková, p. Zuzana Tázlarová a od roku 2013 Mgr.BcA. Lenka Sýkorová.Všichni současní učitelé jsou absolventi opavské ZUŠ. Podle samotných učitelů je pedagogický sbor kompaktní, kolegiální, učitelé jsou ochotni si navzájem pomáhat, radit, spolupracovat na zadaných úkolech. Je dobré, že se kolegové navštěvují v hodinách, mají možnost srovnání a inspirace. Pedagogové jsou si věkově blízcí, což hraje taky důležitou roli. Všichni učitelé rádi přijímají nové informace, s ochotou se účastní vzdělávacích seminářů pro rozšíření svých znalostí. Jsou kreativní a rádi reprezentují školu na veřejnosti.