Vánoční koncert

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se v koncertním sále ZUŠ konal tradiční Vánoční koncert žáků pro pacienty psychiatrické nemocnice v Opavě. Žáci byli zcela zaplněným sálem odměněni velkým potleskem a vánoční čokoládovou figurkou. Všem žákům a učitelům za jejich vánoční účinkování děkujeme.

Zuzana Tázlarová – Duhový kruh

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
zve na výstavu
Zuzana Tázlarová
Duhový kruh
VERNISÁŽ 18. 1. / V 17 HODIN
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ / ZUZANA BULÍŘOVÁ A ANTONÍN TÁZLAR
VÝSTAVNÍ SÍŇ ZUŠ, SOLNÁ 8, OPAVA
19. 1. – 8. 3. 2019
ZUZANA BULÍŘOVÁ
MATĚJ FRANK
PAVEL KUBESA
MARTINA MINAŘÍK PAVELKOVÁ
MICHAL POLÁŠ
LENKA SÝKOROVÁ
MARKÉTA ŠENKYŘÍK
ALEŠ ZAPLETAL

a hosté
VOJTĚCH BULÍŘ A BERTA A ZORA
JASMIN SCHAITL
TEREZA ANDERLOVÁ
VÁCLAV MINAŘÍK A FABIAN
PAVOL HUDRAN
JAN SÝKORA
ŠTĚPÁN ROTREKL
ANNA JANOVSKÁ

Mikuláš v ZUŠ

I naši ZUŠ navštívil v hodinách Školy malých muzikantů a Teorie v praxi
Mikuláš, čert a anděl 🙂 Děkujeme studentům Církevní konzervatoře Německého
řádu za zábavné mikulášské hodiny a SRPUŠ za pěkné mikulášské balíčky pro
nejmenší děti 🙂

Vánoční koncert pěveckého oddělení a hostů

Dne 17. 12.2018 v 17 h. se v budově Slezského zemského muzea v Opavě uskuteční Vánoční koncert žáků pěveckého oddělení. Zastavte se v době předvánoční a přijďte relaxovat při vánočních písničkách.

PROGRAM PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍ ZUŠ OPAVA 2018

VEŘEJNÉ AKCE:

26. 11.  Ježíškova pošta na Vánočních trzích – Dolní náměstí, 16.00 -18.00 hod. – LDO (p. uč. Volný)

27. 11.  Modré světlo, zimní hlas – Dolní náměstí, 16.00 hod.,  vystoupení žáků p. uč. Vávrové a happening žáků VO (p. uč. Sýkorová L., Janečková, Pavlíčková)

29. 11. Vystoupení souboru Cimbálová muzika – Dolní náměstí, 16.00 hod., Vánoční trhy – p. uč. Kubala

30. 11. „Advent na zemědělce“ – Masarykova střední zemědělská škola, 14.00 hod. – vystoupení žáků p. uč. Vávrové

1. 12. Čí je to svatběnka – Výroční koncert folklórních souborů – Slezské divadlo, 17.00 – soubor Cimbálová muzika (p. uč. Kubala)

6. 12.    Vánoční koncert smyčcového oddělení a hostů – sál Knihovny PB, 16.00 hod.

7. 12.    Benefiční koncert nadace Kafira pro zrakově postižené – kostel sv. Václava, 17. 00 hod. – Kytarový orchestr (p. uč. Lebedová) a p. uč. Ripková

10. 12.  Předvánoční koncert ZUŠ – Slezské muzeum, 17.00 hod.

13. 12. „Děvčátko se sirkami“ – pohádka na motivy H. Ch. Andersena– Dolní náměstí, 16.30 hod., Vánoční trhy – žáci LDO (p. uč. Stránský)

14. 12.  Vánoční punčování (hra koled) – Psychiatrická léčebna Opava (venku před KD), 9.30 hod. – p. uč. Sobotková, p. uč. Pokorná

14. 12.  Taneční Vánoce – Kino Mír, 17.00 hod. – žáci TO (p. uč. Bilíková, p. uč. Pinkowská)

17. 12.  Těšíme se na Vánoce nejen s klavírem … – sál ZUŠ Opava, 17.00 hod. – klavírní oddělení

19. 12.  Charitativní koncert pro mateřské a základní školy – Loutkové divadlo, 10.00 hod. – Kytarový orchestr (p. uč. Lebedová)

20. 12.  Na Vánoce dlouhé noce… – vánoční zvykoslovný pořad – Dolní náměstí, 16.00 hod., Vánoční trhy – Cimbálová muzika (p. uč. Kubala)

20. 12.  Vánoční podvečer akordeonů a kláves – sál Knihovny PB, 17.00 hod. – akordeonové a klávesové oddělení

NEVEŘEJNÉ AKCE:

Koncerty, vystoupení a pořady pro např. Psychiatrickou léčebnu Opava, nemocniční zařízení, domovy důchodců apod.

Těšíme se na shledání s vámi.