Úspěch akordeonového orchestru Andante

Dne 2. 11. 2019 se akordeonový orchestr Andante v čele s dirigentkou Hanou Noskovou zúčastnil Mezinárodních akordeonových dnů v Praze, kde získal v XII. kategorii orchestrální hry zlaté pásmo. Akce probíhala v prostorách Pražské konzervatoře pod záštitou předsedy poroty Ladislava Horáka. Na koncertním pódiu se soutěžilo nejen v orchestrální hře, ale také v komorním seskupení a sólu. Vysokou prestiž akordeonových dnů potvrzují profesionální výkony ve všech kategoriích a mezinárodní složení hráčů z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Norska, atd. Blahopřejeme akordeonovému orchestru k umístění mezi nejlepšími a těšíme se na jeho další úspěchy. Pro více informací viz https://www.accordion.cz

Úspěch klavíristů

Klavíristé se 24. října 2019 zúčastnili Klavírního festivalu s hudební dílnou Petra Bazaly. Festival se konal v ZUŠ Rýmařově. Žáci si zahráli pro radost v koncertním sále školy a vrátili se s dárečkem a diplomem. Jejich výkony ocenil skladatel Petr Bazala a dětem pomohl cennými radami, jak hrát jeho skladby. Celý festival byl složen jen z jeho skladeb. Těšíme se na další ročník!

Múzy Ilji Hurníka 2019

Na počest hudebního skladatele Ilji Hurníka uspořádalo sdružení MÚZA 6. ročník soutěže žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje. Múza chce podpořit zájem dětí o soudobou klasickou hudbu, jedinou podmínkou soutěže je interpretace skladeb českých či světových skladatelů žijících ve 20. nebo 21. století. Specifikem soutěže je srovnávání výkonů žáků různého věku a různých nástrojů, např. v naší kategorii hrály děti na kytaru, akordeon, housle a violoncello. Soutěž proběhla 15. 10. 2019 v ZUŠ Ostrava-Zábřeh a naši školu reprezentovali 2 kytaristé: Tadeáš Dvorský získal stříbrné pásmo a Jáchym Hasík dosáhl na nejvyšší příčku zlaté pásmo. Obě děti pedagogicky vede Lenka Lebedová.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – klávesy

Žák ZUŠ Opava Tobiáš Mlýnek (ze tř. p. uč. Romana Kully) získal v ústředním (celostátním) kole Soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje 1. MÍSTO a DIPLOM ZA KREATIVNÍ ARANŽMÁ. Gratulejeme a děkujeme za reprezantaci školy, Opavy i Moravsko-slezského kraje.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Další krásný úspěch naší ZUŠ !! Ve dnech 17. – 19. května 2019 se konalo ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů na ZUŠ v Jindřichově Hradci. Za ZUŠ Opava soutěžilo klavírní trio Eva Nedopilková – klavír (pedagog MgA. Lukáš Poledna), Julie Boková – housle (pedagog a vedoucí souboru MgA. Marcela Foltisová), Adéla Marcinková – housle (pedagog Danuše Raabová). V konkurenci 13 souborů v kategorii získalo naše trio 3. místo. Barokní soubor ze ZUŠ Háj ve Slezsku a ZUŠ Opava získal 2. místo (vedoucí souboru Naďa Hanousková). Děkujeme žákyním a pedagogům za úžasnou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti z dalšího společného muzicírování.