Cimbálová muzika

Cimbálové muziky mají v ZUŠ Opava dlouholetou tradici. Jejich zakladatelem byl v roce 1973 pan Štěpán Kotek, vynikající hudebník, dlouholetý primáš, cimbálista a pozdější vedoucí dospělé CM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pro opavský region vychoval celou řadu muzikantů, kteří navazují na jeho práci v oblasti slezského folklóru a podílejí se aktivně na kulturním dění města. V současné době vychovává děti v opavských cimbálovkách Roman Kubala, učitel ZUŠ Opava a současně primáš CM Opavští hudci.

Cimbálové muziky pracují ve třech věkových kategoriích: starší (průměrný věk 17 let), mladší (průměrný věk 15 let) a nejmladší (průměrný věk 11 let). Setkávají se pravidelně jednou týdně ve velké zkušebně budovy v Dvořákových sadech, kde mají k dispozici potřebné vybavení a zázemí ke svým dvouhodinovým zkouškám. Samozřejmostí je nástrojové a krojové vybavení muzik. Naše lidové soubory vystupují na tradičních akcích města, jako jsou Chodníčky k domovu, Vánoční a Velikonoční trhy, Bezručova Opava, Dny dětí, družební setkání spřátelených měst (Ratiboř, Liptovský Mikuláš), festivaly dětských souborů, nejrůznější propagační akce a ve folklórních pořadech, např. Na Vánoce dlúhe noce, Vítání jara, Koněc Masopusta, Dožínkové slavnosti, Stavění máje, Opavský skřivánek. Účastní se pravidelně uměleckých soutěží ZUŠ, kde se umísťují na předních místech. CM spolupracují rovněž s dětským folklórním souborem Úsměv SVČ Opava, vedeným paní ředitelkou Soňou Wenzelovou, s kterým společně prezentují opavský folklór doma i za hranicemi, o čemž svědčí účast na prestižních akcích a festivalech (Celostátní přehlídka dětských souburů v Jihlavě, Zemská přehlídka Luhačovice, Mezinárodní festival Folklór bez hranic Ostrava, festivaly v Rožnově, Strážnici, Frenštátě, Jablunkově, Hradci králové, Frýdku Místku, Dolní Lomné, mezinárodní festivaly v  Rakousku, Polsku, Německu, Maďarsku, Dánsku, Černé Hoře,  Litvě, Chorvatsku, Slovinsku a naposledy v roce 2019 v Bosně a Hercegovině). Na těchto akcích získali tanečníci nebo muzika mnohá významná ocenění.

Spolupráci udržují CM také s  pěveckým sborem Domino při ZŠ I. Hurníka a některými dalšími. 

Práce v CM rozvíjí v dětech povědomí o stylizované i autentické podobě folklóru, o potřebě udržování tradic, ale současně smysluplně obohacuje práci dětí a učitelů v individuálnch hodinách, vychovává k odpovědnosti za svůj výkon i za společný úspěch skupiny. Dokážeme využívat individuálních schopností dětí a  rozvíjet jejich talent v oblasti instrumentální, pěvecké i organizační.