Kytarový orchestr

Historie kytary jako vyučovacího předmětu se na tehdejší Lidové škole umění v Opavě začíná psát až od roku 1965, kdy tento nástroj začíná externě vyučovat Jaromír Škuta. Z této doby pochází i první zmínka o kytarovém souboru, ale vzhledem k tomu, že se na kytaru vyučovali jen 3 žáci, jednalo se spíše o malý komorní soubor. Nutno říci, že vybavení školy kytarami bylo v žalostném stavu, žáci si nosili své vlastní nástroje, které většinou nevyhovovaly klasické hře na kytaru, a proto byly vyučovací podmínky velice obtížné.

Až v roce 1969 přichází Jarmila Bystroňová, počet zájemců o hru na kytaru se zvyšuje na 20, a tak v roce 1973 vzniká první soubor, který v období 5 let své existence získává v krajském kole soutěží ve Fulneku a poté v Bohumíně 2. místo. Po roce 1978 se škola soustředí hlavně na komorní hru, která je od roku 1981 povinná. Za zmínku stojí určitě tradice, kterou v roce 1987 okresní a později i krajská metodička Jarmila Bystroňová založila — pořádání okresních kytarových přehlídek. Setkaly se s velkou oblibou u pedagogů i žáků celého okresu a pořádají se dodnes. Od roku 2009 funkci okresní metodičky přebírá Lenka Lebedová a dává přehlídkám i název „Kytara je malý orchestr“.

Kytarový orchestr, který založila a vede Lenka Lebedová, vznikl v září 2009 a z původního počtu 10 se postupně rozrostl na 35 hráčů ve věku od 11 do 18 let. Soubor je velmi aktivní a účastnil se již celé řady akcí a to nejen v rámci okresu Opava. Z těch významnějších jmenujme národní přehlídku „Máme rádi baroko“, krajskou přehlídku „Kytara 2012“ a byl také vybrán na koncert nejlepších žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje „Kytarové talenty 2012“. Orchestr v době předcovidové často navštěvoval město Jeseník, kde spolupracoval s místním Kytarovým orchestrem.

Naše motto: Hrajeme sobě navzájem a snad i ostatním pro radost. Hra v orchestru nás spojuje, činí z nás jeden celek, v němž je každý z nás důležitý a potřebný. Hrajeme spolu, ne proti sobě, stávají se z nás kamarádi, společně tvoříme malá dílka, ze kterých máme velkou radost.

Kytarový orchestr pravidelně vystupuje na festivalu Kytarová smršť, který pořádá ZUŠ Opava.