Cena DíKy 2018

Rotary club Opava uděloval již pošesté „Cena DíKy“ za rok 2018.
Jde o formu uznání pro jedince, nebo instituce, kteří významně a nezištně dle hesla Rotary „Pomoc nad vlastní zájmy“, podporují různé aktivity volnočasového, či přímo výchovně – vzdělávacího charakteru nebo pomáhají lidem s handicapem. Proto Rotary club Opava chce poděkovat a ocenit tyto společensky vzácné lidi. Jednou z oceněných byla i bývalá paní ředitelka ZUŠ Solná Mgr. Ivana Sýkorová. Gratulujeme.
V průběhu večera vystoupili žáci ZUŠ a sbor Slezské univerzity Opava pod vedením Josefa Kostřiby.