Nový akordeon s konvertorem

Škole se podařilo do své nástrojové výbavy pořídit nový akordeon značky Fabio Ballone Burini. Jedná se tzv. konvertor, který rozšiřuje možnosti hrát levou rukou melodické tóny. Tento druh nástroje se využívá především na konzervatořích, ale se zvyšující se úrovní žáků stoupají i nároky na vybavení ZUŠ.

Věříme, že akordeon bude dobře sloužit a brzy ho uslyšíme na koncertech a soutěžích.

Operační program financuje vybavení školy

Díky projektu Šablony I Operačního programu Jan Amos Komenský můžeme postupně pořizovat nové vybavení pro všechna oddělení (kytary, dechové nástroje, digitální vybavení, osvětlení, ozvučení atd.). A nových houslí se teď dočkalo oddělení smyčcových nástrojů.

SRPUŠ pořídil novou kytaru

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Opava má pro žáky kytarového oddělení dárek – novou koncertní kytaru značky Pablo Vitaso. Věříme, že bude mít velké využití.

Děkujeme všem rodičům za podporu spolku a příspěvky, které zasílají.

PF 2024

Šťastný a klidný nový rok 2024 vám přeje ZUŠ Opava!

Oslavte s námi 100. výročí školy, která byla otevřena 1. 5. 1924 jako Hudební a pěvecká škola Matice opavské. Čekají vás mimořádné koncetry, tradiční festivaly, výstavy a vystoupení. Necháme vás nahlédnout do historie a pobavit se u perliček z archivů.

Držte se nás a prožijete rok plný kulturních radostí.

Akordeonové orchestry se připravují

Akordeonisté plánují velký koncert orchestrů, na kterém se setká současné uskupení Cantabile (ved. Martin Žurek) s bývalými orchestry Jarmily Pruskové a Hany Noskové. Soubor Jarmily Pruskové, ve kterém vystupují i Taťána Pokorná a Kamila Sobotková, pilně cvičí a už má za sebou dokonce vystoupení v Milostovicích, kde je i doprovodila Iana Shvachka.

Na společný koncert se můžete těšit 24. února v Minoritu!