Obnovení individuální výuky

Od středy 25. listopadu se do školy mohou vrátit studenti podle pravidla jeden žák na jednoho učitele. Do školy se zatím vrátí pouze žáci hudebního oboru a to podle níže uvedených pravidel. Studenti výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru zatím pokračují v distanční výuce.

HUDEBNÍ OBOR

  • učitelé budou informovat žáky (rodiče, zákonné zástupce) o možnostech a plánu individuální výuky
  • individuální výuka (1 učitel, 1 žák) může za dodržení všech bezpečnostních opatření (desinfekce, roušky apod.) probíhat ve škole
  • skupinová výuka bude dočasně rozdělena na jednotlivce a bude (dle rozhodnutí učitele) probíhat ve škole buď jednou za 14 dní nebo každý týden ale polovinu vyučovací hodiny
  • nástup do školy na individuální výuku je dobrovolný, v případě karantény nebo obav o zdraví je možné zůstat u distanční výuky
  • během pobytu ve škole je povinné nosit roušky (kromě zpěvu a hry na dechové nástroje) a dodržovat ostatní protiepidemická opatření
  • výuka Školy malých muzikantů a Teorie v praxi pokračuje distančně
  • výuka předmětů jako jsou sbory, soubory, orchestry a semináře je nadále přerušena

VÝTVARNÝ, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ A TANEČNÍ OBOR

  • pokračuje v distanční výuce

Tato pravidla platí pro 4. stupeň opatření PES. Pokud dojde k přechodu na 3. stupeň, veškeré informace budou aktualizovány na webových stránkách školy, Facebookovém profilu školy a Instagramu školy

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.

Těšíme se na osobní setkání s žáky školy při obnovené výuce. 


Informace k provozu škol od 25. listopadu dle MŠMT.