DOMY JAKO POZADÍ ŽIVOTA

Workshop a přednáška Ing. arch. Michala Poláše, kmenového architekta Dílny v Brně, pro všechny naše studenty, kteří se chtějí stát architekty.
Srdečně zveme v pondělí 5. 11. 2018 v 15.30 hod. Do učebny paní učitelky Zuzany Tázlarové, 1.patro uč. č. 2. na Solné 8.
http://www.michalpolas.cz/
http://www.michalpolas.cz/

Perfektně připravený  a precizně vedený workshop mladého architekta Michala Poláše pro naše studenty, kteří se architekty chtějí stát. Velice zajímavá přednáška s ukázkami architektonických skvostů, vysvětlení hledisek posuzování současné architektury, vytvoření modelu domu z kartonu, milý a vstřícný a profesionální přístup, postřehy z časů studií, vřelost. Míšo, děkuji ti, bylo nám ctí…. Zuzana Tázlarová

21th INTERNATIONAL BIENNIAL OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GRAPHIC ART

21. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFIKY DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU

Gratulujeme všem studentům a studentkám a jejich pedagogům za úspěch v 21. mezinárodním bienále dětské graficky v Polské Toruni. Cenu ve dvou kategoriích získaly studentky paní učitelky Lenky Sýkorové – Eva Böhmové a Angelika Hýblová. Cena je nejvyšší ocenění v dané věkové kategorii.

Gratulujeme.

Nauczyciel/Teacher: Ivana Sykorová:

Vladan Prokeš lat/age 10 – David Wagner lat/age 11

Nauczyciel/Teacher: Lenka Sykorová:

Barbora Bílá lat/age 18 – Eva Böhmová lat/age 14 CENA – Aneta Heidrová lat/age 18 – Angelika Hýblová lat/age 13 CENA – Karolína Krebesová lat/age 14 – Elen Malchárková lat/age 14 – Andrea Otahalová lat/age 14

Nauczyciel/Teacher: Markéta Janečková:

Vendula Bahenská lat/age 11 – Julie Bogdány lat/age 14 – Massimo Molin lat/age 8

– Kateřina Pavlíčková lat/age 10

Nauczyciel/Teacher: Zdeňka Pavlíčková:

Tereza Žalčíková lat/age 11

http://galeriadziecka.com/konkurs/xxi-miedzynarodowe-biennale-grafiki-dzieci-i-mlodziezy/?lang=en

Zasvěceno kráse

ZASVĚCENO KRÁSE
Ateliér Alfonse Muchy

Živé obrazy podle plakátů Alfonse Muchy předvedou studentky Zuzany Tázlarové, Markéty Janečkové, Lenky Sýkorové a Lenky Přibylové z výtvarného oboru Základní umělecké školy, p. o. s hudebním doprovodem milované skupiny Longital.
Studenti namalovali vlastní pojetí plakátů Alfonse Muchy, jehož dekorativní um zná snad každý člověk. Objevili v nich nádherné barvy a linie, přidali své mládí a elán, talent a krásu a vznikly nové moderní obrazy.
V roce 2009 jsme poprvé oslovili skupinu Longital a zrodilo se vzácné souznění hudby těchto vynikajících umělců a výtvarného talentu našich studentů. Na dnes už legendární Antropometrie se nedá zapomenout.
V roce 2016 naši studenti podle choreografie Barbory Macháčkové vytvořili výtvarný tanec na píseň Už len raz, kterou Longital zahajovali svůj koncert k 20. výročí festivalu Další břehy.
Je mi velkou ctí, že Longital doprovodí svou scénickou hudbou naši výtvarnou akci. Svým vnímavým pojetím hudby napoví dívkám z Muchových plakátů, kdy mají vystoupit ze svých obrazů a ozářit diváky svou krásou.
Zuzana Tázlarová

Akce se koná v rámci festivalu 61. Bezručova Opava

Děkujeme Statutárnímu městu Opava a OKO za spolupráci.

Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandies

Friedl Dicker-Brandeis je jednou z nejvšestrannějších představitelek meziválečné středoevropské avantgardy. Její terezínský výukový experiment nepřestává navzdory tragickým okolnostem fascinovat nejen progresivní komplexností, ale též využitelností v rámci současného systému vzdělávání. Ten je na jedné straně stále častěji konfrontován s radikálním omezováním kreativních předmětů a na straně druhé musí brát ohled na stále složitější potřeby dětí vyplývající z traumat, jež jsou důsledkem života ve světě sociálních nejistot, válečných a ozbrojených konfliktů, uprchlictví a migrace. Dochovalo se téměř čtyři a půl tisíce dětských kreseb, mnohé z nich prezentované na výstavě, jako výsledek její usilovné pedagogické práce v extrémních podmínkách nacistického koncentračního tábora – ghetta Terezín. Před deportací do Osvětimi nechala v kufru na půdě ukrýt stovky dětských výtvarných děl ze svého výtvarného experimentu, do kterého můžete nahlédnou do 2. 11. 2018 v budově VO na Solné ulici.