Pozvánka na členskou schůzi SRPUŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi SRPUŠ, která se uskuteční v pondělí 31. října v 18.00 v sále ZUŠ Opava, Nádražní okruh 11.

Program členské schůze:

  • zahájení a schválení programu
  • zpráva o činnosti spolku za školní rok 2021/2022
  • zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2021/2022
  • volba členů výboru spolku
  • schválení výše členského příspěvku na rok 2021/2022
  • plán akcí podporovaných spolkem na školní rok 2021/2022
  • diskuze

Těšíme se na Vaši účast
S pozdravem

výbor SRPUŠ

Vše o SRPUŠ se dočtete ve stanovách spolku.