Přispějte na SRPUŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,

srdečně Vás zdravíme jménem Sdružení rodičů a přátel umělecké školy Opava. Rádi bychom Vás krátce seznámili s činností spolku, který v poslední době možná nebyl tolik vidět, ale rozhodně nezahálel, a i ve ztížené koronavirové době pomáhal s rozvojem školy a školních aktivit.

SRPUŠ se v posledním školním roce věnoval především pomoci se zkvalitněním distanční výuky (nákupem chybějících notebooků), zakoupil potřebný nový akordeon a tradiční dárky pro absolventy ZUŠ. Jakmile došlo k uvolnění pravidel, podpořil spolek červnové venkovní koncerty kytarového, smyčcového, dechového a tanečního oddělení na zahradě školy. Letos na podzim se spolek podílel na největší školní akci, multižánrovém festivalu ZUŠ Open – Colours of ZUŠ III a v listopadu pořádal mezinárodní festival Magický klavír v proměnách času.

Jedině díky spolupráci se SRPUŠ může škola pořádat akce celorepublikového dosahu jako je Magický klavír nebo Kytarová smršť. SRPUŠ je neocenitelným partnerem, který školu podporuje nejen finančně, ale také lidsky.

V loňském školním roce se kvůli distanční výuce nevybíral spolkový příspěvek. Letos ale můžete školu podpořit částkou 200,- na rodinu. Příspěvek do SRPUŠ je dobrovolný, ale každá platba podpoří nadstandardní aktivity školy, které ji činí výjimečnou, plnou zážitků a neocenitelných zkušeností pro Vaše děti. Platební údaje byly rodičům zaslány e-mailem a přes Klasifikaci.

Na schůzi SRPUŠ 25. listopadu byl zvolen nový sedmičlenný výbor, jehož předsedkyní se stala Anna Sotolářová a místopředsedkyní Eva Dudová. Věříme, že s novým složením vedení bude SRPUŠ ještě aktivnější v podpoře školy.

Předem děkujeme za Váš příspěvek a budeme se těšit na podněty a nápady na rozvoj spolupráce spolku a naší ZUŠ.