Fotografie z koncertu pěveckých sborů

V pátek 7. června se v rámci oslav 100 let školy konaly v Minoritu dva krásné koncerty pěveckých sborů ZUŠ Opava. První koncert patřil třem sborům vedeným Barborou Grygerovou s Markétou Polednovou – Piškotkům, Věnečkům a Figaru. Večerní koncert na programu vystřídal nejmenší Piškotky za slavný pěvecký sbor Jeřabinka Jaromíra Lokaje, který se po letech sešel ke společnému vystoupení.

Taneční představení Čaroděj ze země Oz

Závěrečné a absolventské představení starších žáků tanečního oboru Lucie Bilíkové a Adély Čížkové se uskutečnilo v neděli 2. června ve Slezském divadle Opava. Tématem tanečního představení byl příběh Čaroděje ze země Oz, ve kterém se statečná a hodná Dorotka ocitne v daleké kouzelné zemi a po mnoha dobrodružstvích a s pomocí nových přátel se dostane zpět domů, do Kansasu.

Taneční představení Pohádkový les

Mladší žáci tanečního oddělení ze tříd Lucie Bilíkové a Adély Čížkové se v neděli 2. června představili ve Slezském divadle s představením Pohádkový les. Taneční pohádka diváky zavedla do čarovného lesa plného kouzelných a pohádkových bytostí, které pomáhaly zakleté dívce dostat se z moci zlých čarodějnic a z lesa ven.

Finále 59. ročníku Beethovenova Hradce

Velké finále 59. ročníku Beethovenova Hradce se konalo v neděli 16. června v kostele sv. Václava. Před porotou, jíž předsedal koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička, se představili tři finalisté – Sakura Nakagawa, Katharina Auer a Yungi Kaneko, kteří odehráli vybraný koncert za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou dirigoval Stanislav Vavřínek.

Jako první vystoupila Sakura Nakagawa z Japonska, která se představila s Čajkovského Koncertem D dur op. 35, za jehož provedení získala 2. místo. Po ní přišla na pódium rakouská houstistka Katharina Auer, která si pro finále vybrala Dvořákův Koncert a moll op., za něž obdržela 3. místo. Po krátké přestávce vystoupil nejmladší finalista Yungi Kaneko z Německa s Beethovenovým Koncert v D dur op. 61., kterého porota vybrala za vítěze 59. ročníku Beethovenova Hradce.

Více fotografií najdete na www.beethovenuvhradec.cz.

Slavnostní zahájení Beethovenova Hradce

Ve středu 12. června 2024 jsem slavnostně zahájili 59. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, která je letos věnovaná hře na housle. Podívejte se na fotografie z losování pořadí soutěžích předsedou poroty Jiřím Vodičkou a z následného zahajovacího koncertu Beaty Warykiewicz-Siwy a Magdaleny Duś v zaplněném sále Minoritského kláštera.

Koncerty absolventů

Dva koncerty našich absolventů proběhly 28. května a 5. června v koncertním sále ZUŠ na Nádražním okruhu. Žáci končící 1. a 2. stupeň ZUŠ se prezentovali před rodiči a přáteli a byli oceněni absolventským listem a dárkovou lahví na vodu od Spolku rodičů a přátel.

Historie ZUŠ Opava – 9. díl

Jednou z nejúspěšnějších a nejzcestovalejších součástí ZUŠ byly v minulosti pěvecké sbory, ať už dříve založený Červený květ nebo později Jeřabinka. Prošly jimi stovky žáků, ve kterých zpěv ve sboru, vystupování na koncertech a četné zájezdy zanechaly hluboké stopy.

Podívejte se s námi na výběr z historie dětského pěveckého studia Jeřabinka pod vedením Jaromíra Lokaje. Z archivních VHS jsme vybrali ukázky z koncertů, ze zájezdu do USA a také pořad České televize Bez limitu.

Pasování prvňáčků 2024

3., 4. a 6. června proběhly oblíbené Pasování prvňáčků. Žáci prvních ročníků hudebního oboru byli pasováni na muzikanty po svém prvním koncertním vystoupení před rodiči a přáteli.