Přátelské setkání ZUŠ Litovel a ZUŠ Opava, výtvarný workshop, společný koncert

Ve čtvrtek 9.5.2019 nás navštívili žáci a učitelé ze ZUŠ Litovel. Spolupráce na úrovni hudebního oboru jsme rozšířili i na obor výtvarný. Během prohlídky zámku Hradce nad Moravicí hudebníky, si výtvarníci společně s téměř celou osádkou učitelek VO vyzkoušeli na workshopu starou arabskou techniku Ebru – malba na vodní hladině a zabavili se i dalšími výtvarnými technikami. Po návratu z Hradce jsme společně zavítali do nádherného prostoru kostele sv. Václava, kde učitelky VO, Lenka Přibylová a Zuzana Tázlarová, měly připraveny animační program, který seznámil naše hosty s historií i současností prostoru. Po skončení prohlídky kostela bylo pro všechny připraveno malé pohoštění a hudebníci se začali připravovat na společný koncert. Ten proběhl také v přátelské atmosféře s vynikajícími výkony jak žáků z Litovle, tak i žáků z Opavy. Děkujeme všem účinkujícím, učitelům, ale především učitelkám Taťáně Pokorné a Kamile Sobotkové, které jsou duší projektu spolupráce. Těšíme se na další setkání !

Kytara je malý orchestr

V úterý 16. dubna 2019 proběhla v Aule Církevní konzeratoře Německého řádu v Opavě již tradiční každoroční přehlídka mladých talentovaných kytaristů opavského regionu „Kytara je malý orchestr“. Nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo 40 nadšených hudebníků opavského regionu, děti přijely ze ZUŠ Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku, ze ZUŠ Ivo Žídka z Kravař, ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského z Hlučína a zahrály nám také děti z naší domácí ZUŠ Opava. Bohatý a velmi vydařený program zpestřili žáci hrající na elektrickou kytaru a dětem své umění předvedli studenti Církevní konzervatoře Německého řádu a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Program završila studentka 1. ročníku Vysoké školy múzických umění v Bratislavě Alena Mecová. Přehlídka probíhala jako vždy ve velmi přátelské atmosféře, celkovému dojmu prospěla výborná akustika Auly, děti měly možnost zahrát si v krásném a kytarovému jemnému zvuku velmi vyhovujícím sále. Přehlídka splnila svůj účel, proběhlo přátelské setkání mladých hudebníků různých typů škol, různého věku a různých hráčských dovedností, které spojuje láska k hudbě a k svému nástroji kytaře.

Koncert v Neplachovicích

V úterý 30. dubna 2019 proběhl za příjemné atmosféry koncert žáků ZUŠ Opava a dvou studentek z Církevní konzervatoře Německého řádu. Žáci za klavírního doprovodu p. uč. Hany Zechové potěšili svou hrou a zpěvem seniory z Neplachovic.