Poděkování za školní rok

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

velmi Vám děkujeme za krásný školní rok, který máme úspěšně za sebou. Naši žáci se nejen vzdělávali ve svých oborech, ale také se podíleli na více než 170 akcích (výstavách, předehrávkách, koncertech, vystoupeních, festivalech a představeních), účastnili se řady soustředění a mimořádných hodin a úspěšně naši školu reprezentovali na soutěžích. Podařilo se jim získal řadu významných ocenění na krajské i celostátní úrovni. Máme dokonce 16 umístění na druhých a třetích místech v ústředních kolech soutěží ZUŠ.

O všech aktivitách a úspěších se dočtete na našich webových stránkách, Facebooku, Instagramu, v magazínu ZUŠkoviny nebo v mailingu, ke kterému se můžete přihlásit na webu školy.

Pevně věříme, že i Vašim dětem se v naší základní umělecké škole líbilo a že se sejdeme opět 4. září se všemi, kteří pokračují nebo začínají studium na naší ZUŠ.

Přejeme Vám krásné léto

vedení školy

Ocenění úspěšných žáků

Zahájili jsme novou tradici. Na konci školního roku proběhlo setkání s úspěšnými a oceněnými žáky školy a jejich pedagogy. Žáci převzali pochvalu ředitele školy a dárkové poukázky do knihkupectví za příkladnou reprezentaci a studium na ZUŠ Opava.

Soutěž ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů

Ve čtvrtek 23. února se v ZUŠ Opava, v budově Dvořákovy sady 4, koná krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Soutěžit budou soubory zobcových fléten, žesťových a dřevěných dechových nástrojů.

Harmonogramy soutěže ke stažení:

Výlet za umění do Ostravy

Žáci výtvarného oboru se vydali na výlet za uměním do Galerie výtvarného umění Ostrava. Důkladně si prohlédli a nechali se inspirovat tvorbou sochaře Mariuse Kotrby na výstavě Velký okamžik.

Den učitelů Moravskoslezského kraje

V úterý 29. března se uskutečnil Den učitelů Moravskoslezského kraje, který se konal na zámku v Kravařích. Na akci vystoupil Dechový kvartet Jiřího Kepy a zpěváci Julie Šteyerová a Michal Otto Mikolajek ze třídy Zdenky Mervové. Děkujeme za krásnou reprezentaci naší ZUŠ.