Pěvecké sbory

ZUŠ nabízí možnost studia sborového zpěvu jako samostatného studijního zaměření i v rámci studia jiných zaměření na hudebním oboru.

Pro studenty Sborového zpěvu jsou určeny postupně tyto sbory:

Studenti ostatních zaměření hudebního oboru si mohou jako předmět zvolit tyto sbory: