Pěvecké sbory

ZUŠ nabízí možnost studia sborového zpěvu jako samostatného studijního zaměření i v rámci studia jiných zaměření na hudebním oboru.

Pro studenty Sborového zpěvu jsou určeny postupně tyto sbory:

Studenti ostatních zaměření hudebního oboru si mohou jako předmět zvolit tyto sbory:

Koncert pěveckcýh sborů a cimbálové muziky v Minoritu

Pěvecké sbory ZUŠ Opava mají za sebou bohatou historii. Nejvýraznější období zažila škola se sbory Červený květ a Jeřabinka, potažmo se sbormistry Jiřím Slovíkem, Petrem Škarohlídem a především Jaromírem Lokajem. Oba sbory doslova procestovaly svět, když navštívili země jako Rusko, Finsko, Švédsko, Polsko, Belgii, Francii, Anglii, Německo, Rakousko, Itálii, Slovinsko, Holandsko, Ameriku nebo Japonsko.

Od školního roku 2022/2023 vede všechny sbory Barbora Grygerová, přičemž střední sbor získal hned v tomto roce zlaté pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ a vybraní žáci se zúčastnili natáčení CD s vánočními koledami s Ivou Bittovou na Slovensku za účasti dalších sborů z Polska a Slovenska.