Menu

Stávka pracovníků ve školství, 6. 11. 2019

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení přátelé školy, vážení žáci,

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace tímto vyjadřuje podporu odborové organizaci Českomoravskému odborovému svazu pracovníků ve školství v jednání s vládními představiteli a s vyhlášenou stávkou dne 6. 11. 2019.

Naše škola se ke stávce připojuje symbolicky, což znamená, že výuka bude probíhat v plném rozsahu.

A to zejména z důvodu, že naši školu – tj. žáky a pedagogy – čeká v měsících listopad a prosinec celá řada významných prezentačních akcí, na které je nutno se pečlivě připravit.

Ke stávce – byť jen symbolicky – se přidáváme a podporujeme další kolegy zejména z těchto zásadních důvodů:

vláda svým rozhodnutím již dvakrát nesplnila svůj proklamovaný slib pedagogické i ostatní veřejnosti (dva roky po sobě vláda slíbila vyšší prostředky na platy, než ve skutečnosti pracovníkům ve školství bylo poskytnuto)

vláda neprojevuje již při sestavování vlády proklamovanou prioritu resortu školství

přístup vládních činitelů a politiků k problematice resortu školství:

– zejména způsob a vedení jednání s kompetentními orgány zastupující pracovníky ve školství, asociacemi působících ve školství bez akceptace odborných konzultací, názorů a doporučení,

– neprojednání změn dohodnutých stanovisek a direktivní přístup vlády,

– nelze se nikterak ztotožnit s klamnými prohlášeními o výši poskytnutých financí do resortu školství a o růstu platů pracovníků ve školství – zejména se neztotožňujeme s výroky čelních představitelů státu rázu „platy pedagogů vzrostly za šest let o 60%“. Ministerstvo školství uvádí, že platy učitelů vzrostly od roku 2013 o 31 procent, mělo by však korektně dodat veřejnosti informaci, že průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 %. Pedagogové si tak za posledních pět let polepšili o pouhé 4 procentní body oproti ostatním zaměstnancům.

politici využívají pedagogy a školství svou proklamací růstu platů a priority resortu ve svých volebních programech,

pedagogům v této stávce nejde jen o peníze, jde jim také o podmínky jejich práce vzhledem k příjemcům služby – žákům a rodičům, spravedlivé odměňování, důstojné a férové jednání, o profesní hrdost a také celkově o budoucnost školství. V neposlední řadě také o vzkaz vládním činitelům a vyjádření postoje a podpory jiných resortů, v nichž jsou zaměstnanci placeni taktéž ze státních peněz.

Za vedení školy: MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., ředitel školy, v.r.

Za ZOOS ZUŠ Opava: Dana Plánská, předsedkyně ZOOS, v.r