Poděkování za školní rok

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

velmi Vám děkujeme za krásný školní rok, který máme úspěšně za sebou. Naši žáci se nejen vzdělávali ve svých oborech, ale také se podíleli na více než 170 akcích (výstavách, předehrávkách, koncertech, vystoupeních, festivalech a představeních), účastnili se řady soustředění a mimořádných hodin a úspěšně naši školu reprezentovali na soutěžích. Podařilo se jim získal řadu významných ocenění na krajské i celostátní úrovni. Máme dokonce 16 umístění na druhých a třetích místech v ústředních kolech soutěží ZUŠ.

O všech aktivitách a úspěších se dočtete na našich webových stránkách, Facebooku, Instagramu, v magazínu ZUŠkoviny nebo v mailingu, ke kterému se můžete přihlásit na webu školy.

Pevně věříme, že i Vašim dětem se v naší základní umělecké škole líbilo a že se sejdeme opět 4. září se všemi, kteří pokračují nebo začínají studium na naší ZUŠ.

Přejeme Vám krásné léto

vedení školy

Setkání dechového orchestru

Před týdnem proběhlo příjemné setkání bývalých a současných členů Dechového orchestru ZUŠ Opava. Orchestr si užil setkání a zavzpomínal na své četné vystoupení a zahraniční zájezdy i díky starým video nahrávkám z cest na Faerské ostrovy, Island, do Řecka, Nizozemska apod.

Ocenění úspěšných žáků

Zahájili jsme novou tradici. Na konci školního roku proběhlo setkání s úspěšnými a oceněnými žáky školy a jejich pedagogy. Žáci převzali pochvalu ředitele školy a dárkové poukázky do knihkupectví za příkladnou reprezentaci a studium na ZUŠ Opava.

Streetartové video

Street artové video výtvarného oboru, které vytvořila a nasnímala z dronu se svými žáky Markéta Janečková, je malou rozlučkou se školou před prázdninami. Zpěv: Julie Šteyerová