Opatření ve výuce 12. a 13. října

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

dle poslední aktualizace vládních opatření zůstává ZUŠ do odvolání uzavřena a pokračuje s distančním vzděláváním s výjimkou individuální výuky typu jeden učitel-jeden žák (neplatí pro hodiny zpěvu).

V článku se dočtete, jak se bude postupovat u jednotlivých oborů, o uzamykání školních budov a nových dnech volna.

HUDEBNÍ OBOR

 • učitelé budou informovat žáky (rodiče, zákonné zástupce) o možnostech a plánu individuální výuky
 • individuální výuka (1 učitel, 1 žák) může za dodržení všech bezpečnostních opatření (desinfekce, roušky apod.) probíhat ve škole
 • skupinová výuka bude dočasně rozdělena na jednotlivce a bude (dle rozhodnutí učitele) probíhat ve škole buď jednou za 14 dní nebo každý týden ale polovinu vyučovací hodiny
 • nástup do školy na individuální výuku je dobrovolný, v případě karantény nebo obav o zdraví je možné zůstat u distanční výuky
 • individuální výuka zpěvu probíhá nadále distančně
 • výuka Teorie v praxi je nadále přerušena
 • výuka předmětů jako jsou sbory, soubory, orchestry a semináře je nadále přerušena

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • kolektivní výuka probíhá nadále distančním způsobem
 • u skupinové výuky mohou být žáci rozděleni a vyučováni individálně při dodržení všech pravidel (1 žák, 1 učitel, desinfekce, roušky)

TANEČNÍ OBOR

 • kolektivní výuka probíhá nadále distančním způsobem

VÝTVARNÝ OBOR

 • kolektivní výuka bude probíhat prezenčně formou individuálních konzultací 1×25 minut co 14 dní
 • rozpis individuálních konzultací zašlou pedagogové rodičům žáků emailem

Zamykání budov

V rámci zajištění bezpečnosti žáků zaměstnanců a majetku školy budou budovy Dvořákovy sady a Nádražní okruh od 17:30 uzamknuté a vstup bude povolen pouze prostřednictvím čipů. Předání čipů žákům, kterým výuka začíná po této hodině, zajistí příslušní pedagogové.
Budova Solná bude trvale uzamčena – vstup bude na základě použití zvonku a vpuštění pedagogem.


Na 26. a 27. října byly MŠMT vyhlášeny dny volna, které předcházejí státnímu svátku a podzimním prázdninám. Výuka začne opět 2. listopadu.


Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy, Facebookovém profilu školy a Instagramu školy

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.

Těšíme se na osobní setkání s žáky školy při obnovené výuce. 


Přílohy:

Dopis rodičům a žákům školy
Usnesení vlády ČR z 8. října